Архив

Статии по ключова дума: ‘криминология’

За да се върне юношата в обществото

27 септември, 2009 Няма коментари

Резултати от криминологическо изследване

Статията е публикувана в сп. „Обществено възпитание“, 1992, № 3, с. 5-8

1 2

3 (2) 4

Времето налага по-гъвкав подход към децата

27 септември, 2009 Няма коментари

Публикувано в сп. „Обществено възпитание“, 1995, № 1, с. 10-15;

1 2

3 (2) 4

5 6

Новият облик на престъпността в България

27 септември, 2009 Няма коментари

Публикувано в сп. „Черно и бяло“, 1992, № 1 с. 26-27

1 2

Правонарушителите и училището

1 2

3 4

5 6

7

Семейството като фактор за предотвратяване правонарушенията на децата

Статия публикувана в сп. „Обществено възпитание“, 1984, № 6, с.13-19

1 2

3 4

5 6

7

Уредба на порнографията в законодателството и правната доктрина – минало, настояще и бъдеще

Статията е публикувана в сп. „Правна мисъл“, година ХХХІV, 4/1993г.

 

1  2

3  4

5  6

7  8

9

Престъпността в България

„Престъпността в България, криминологичен анализ“ е статия, публикувана в сп. „Правна мисъл“, година ХХХІІІ, 1/1992г. в съавторство с Благой Блажев. сп. „Правна мисъл“ е тримесечно издания на Института за държавата и правото при БАН

 1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11

Отношението на непълнолетните правонарушители към правораздаването и изтърпяването на наказанието

Статията е в съавторство с Динко Кънчев и е публикувана в изданието „Съвременно право“ /Юридическия факултет при СУ „Св. Климент охридски“/ год.ІІІ, кн.4 1992г.
ред.колегия:
проф. д-р В.Таджер, гл.редактор; проф. К.Кочев, зам-гл.дир.; Й.Соколов, зам-гл.дир.; гл.ас. Л.Груев, доц. Милкова, гл.ас. Д.Хусанов, доц.Т.Тодоров, доц.Г.Петканов, гл.ас.Р. Иванова; доц.Т.Чипев, Т.Железчев.

Първият български труд за причините на престъпността и неговият автор

Статията е публикувана в месечното списание по въпросите на държавата, правото и управлението „Държава и Право“, бр.2, 1989г.
ред.колегия:
проф.Живко Миланов, главен редактор
Атанас Илийков
доц. Васил Гоцев
Димитър Димитров
доц. Иван Велинов
Иван Мавров
проф. Радка Радева
Симеон Цаков
Спас Мулетаров
Заложена за набор на 7.12.1988, подписана за печат 15.02.1989

Съвременни форми за работа с младите правонарушители и децата в рискови условия

Публикация в сп. „Обществено възпитание“ бр. 2/161/ 1994г.
Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Главна прокуратура на РБ
гл. редактор: Ангелина Дичева
зам.гл.редактор: доц. Иван Григоров
ред.колегия:
проф. Христо Христозов
Цоньо Цонев
Павлина Попова