Tag

криминология

Browsing

Статията е в съавторство с Динко Кънчев и е публикувана в изданието „Съвременно право“ /Юридическия факултет при СУ „Св. Климент охридски“/ год.ІІІ, кн.4 1992г. ред.колегия:проф. д-р В.Таджер, гл.редактор; проф. К.Кочев, зам-гл.дир.; Й.Соколов, зам-гл.дир.; гл.ас. Л.Груев, доц. Милкова, гл.ас. Д.Хусанов, доц.Т.Тодоров, доц.Г.Петканов, гл.ас.Р. Иванова; доц.Т.Чипев, Т.Железчев.

Статията е публикувана в месечното списание по въпросите на държавата, правото и управлението „Държава и Право“, бр.2, 1989г. ред.колегия: проф.Живко Миланов, главен редактор Атанас Илийков доц. Васил Гоцев Димитър Димитров доц. Иван Велинов Иван Мавров проф. Радка Радева Симеон Цаков Спас Мулетаров

Публикация в сп. „Обществено възпитание“ бр. 2/161/ 1994г. Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Главна прокуратура на РБ гл. редактор: Ангелина Дичевазам.гл.редактор: доц. Иван Григоровред.колегия:проф. Христо ХристозовЦоньо ЦоневПавлина Попова

Публикация в сп. “Обществено възпитание” бр. 4/157/ 1993г. Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Главна прокуратура на РБ гл. редактор: Ангелина Дичеваред.колегия:проф.Тамара Хиновапроф. Христо Христозовзам.гл.ред.:Цоньо ЦоневПавлина Попова

Статия публикувана в Сборник „Криминологически проблеми“ на Съвет за криминологически изследвания при Главна прокуратура на НРБ, 1989г. редакционна колегия: Боян Станков, Байчо Панев, Панчо Бешков

Изказване на тема „Чезаре Бекария – един от родоначалниците на криминологичната наука“ на Светла Маргаритова-Вучкова по повод  научната конференция, посветена на 200-годишнината от смъртта на Чезаре Бекария Предговор от редакторите /проф. Боян Станков и ст.н.с. Ялия Бояджиева/ към Сборника с материали от научната конференция, посветена на 200-годишнината от смъртта на Чезаре Бекария На 28 ноември 1994г. се навършиха 200 години от смъртта на Чезаре Бекария, велик хуманист, забележителен теоретик на правото, родоначалник на съвременната криминологическа…