Tag

липса на ефективен съдебен контрол

Browsing

Affaire Nikolay Gerdjikov  c. Bulgarie (Requête no 27061/04) 27 mars 2012 На 23.01.2004 г. жалбоподателят е задържан с обивинение, че е придобил, държал и съхранявал 23.96 гр.канабис. Въпреки обжалването на мярката за неотклонение поради чистото му съдебно минало, наличието на постоянен адрес и липсата на данни, че е наркодилър, съдът не допуска изменението й, вземайки предвид обективните критерии – тежеста на престъплението, в което е обвинен и големият размер на иззетото наркотично вещество. Задържането на жалбоподателя продължава до 28.07.2004…

Affaire Stanev c. Bulgarie( Requête no 36760/06), 17 janvier 2012 Case of Stanev v. Bulgaria Application no 32662/06),10 January 2012 Решение на Голямото отделение (решенията се публикуват на двата официални езика на Съвета на Европа) През 2000 г.  и 2001 г. жалбоподателят, който живеел в Русе, по искане на близките му е признат  за ограничено дееспособен и е поставен под ограничено запрещение поради страданието му от шизофрения  . Никой от роднините му не пожелал да стане негов попечител,…

Case of Dimitar Krastev v. Bulgaria  (Application no 26524/04)12 February 2013   Жалбоподателят бил директор на едно от полицейските подразделения в гр. Пловдив. По разпореждане на висшестоящия му ръководител през 1999 г. била извършена вътрешна проверка, след което срещу него било образувано досъдебно производство за  извършени престъпления по служба (подпомагане на извършители на престъпления да избегнат наказателно преследване срещу получаване на пари и ценности). По разпореждане на съответния районния прокурор било извършено претърсване на кабинета …

International Bank for Commerce and Development AD and Others v. Bulgaria(Application no. 7031/05), 2 June 2016 Жалбата е подадена  по повод отнемането на лиценза на Международната банка за търговия и развитие (създадена през 1991 г.), обявяването й в несъстоятелност, а впоследствие – и заличаването й от търговските регистри през август 2007 г.  Жалбоподатели са от една страна част от  акционерите, а от друга – четирима български граждани, избрани да управляват банката, които действат както от свое име,…

Banevi c. Bulgarie (Requête no 25658/19), 12 octobre 2021 Жалбоподатели са съпрузите Баневи и майката на г-н Банев. В началото на 90-те години г-н Банев учредява приватизационен фонд, чрез който придобива редица предприятия от различни отрасли на промишлеността. През 2010 г. голяма част от тях преустановяват своята дейност, а през 2012 започва процедура за обявяването им в несъстоятелност. През септември 2018 г. специализираната прокуратура образува досъдебно производство срещу неизвестен извършител за участие в организирана престъпна…

Miroslava Todorova c. Bulgarie (requête no 40072/13)19 octobre 2021 /допустимо, но неоснователно оплакване/ Жалбата е свързана с няколко дисциплинарни производства срещу съдия Мирослава Тодорова, предизвикани от нейните публични критични позиции в качеството й на председател на Съюза на съдиите в България в периода 2009-2012 г. срещу дейността на Висшия съдебен съвет. Критикувана е  процедурата по избор на нови председатели на Софийски градски съд (за която се установява, че е семеен приятел на министъра на вътрешните работи),…

Hristova et autres c. Bulgarie(Requête no 48411/15), 14 juin 2022 Решение на Комитет На 26.03.2015 г. полицията извършва претърсване и изземване в селската къща на жалбоподателите без съответното предварително разрешение от съдия. Полицаите изземват една пушка, пневматична пушка и копие на автоматична пушка, три пистолета и боеприпаси. Срещу един от жалбоподателите е образувано досъдебно производство. На следващия ден портоколът е одобрен от съдия с най-общите мотиви, че търсените предмети може лесно да бъдат преместени или…

На 16 ноември 2021 г. Европейският съд оповести четири нови осъдителни решения срещу България. Най-значимото от тях, класифицирано във второ ниво по важност, несъмнено е  по делото  Vasil Vasilev v. Bulgaria (Application no. 7610/15), в което бяха установени две нарушения на Европейската конвенция за защита правата на човека. Първото е по чл. 8 (право на неприкосновеност на личния живот ) поради липсата на достатъчна яснота в правната рамка и на процедурни гаранции, свързани с унищожаване…

На 8 юни 2021 г. Европейският съд постанови решението си по делото Стайков (жалба № 16282/20). То е класифицирано във второ ниво по важност и е  разгледано с приоритет.

Жалбата е свързана с прекомерната продължителност на  задържането под стража на г-н Миньо Стайков    по повод  на две досъдебни производства, по които той е привлечен като обвиняем.

На 31 май 2018 г. Европейският съд обяви своето решение по горепосоченото дело, което е от серията дела, свързани с т.н. операция „Медузите“, шумно оповестена и рекламирана с помощта на не една услужлива медия, лично от Цветан Цветанов в качеството му на министър на вътрешните работи, от самия премиер и от окръжния прокурор на Варна в периода март 2010 г.

В това решение за пореден път са установени нарушения на Европейската конвенция за правата на човека. Този път „само“ две, а не както при Gutsanovi c. Bulgarie (no 34529/10, 15 octobre 2013) седем и при Slavov et autres c. Bulgarie(no 58500/10, 10 novembre 2015 – пет.

policiaНа 16 февруари Европейският съд по правата на човека постанови своето решение по делото Govedarski c. Bulgarie ((Requête no 34957/12), в което установи неправомерно поведение от страна на полицията при извършване на претърсване и изземване в частен дом и констатира нарушения на чл. 3 и чл. 8 от Конвенцията.