Tag

липса на ефективно разследване

Browsing

Dimcho Dimov c. Bulgarie(Requête no 57123/08),16 décembre 2014 От 2003 г. жалбоподателят изтърпява присъда от 18 г. лишаване от свобода във Варненския затвор.  Няколко години по-рано при инцидент той наранява лошо китката на дясната си ръка и от тогава претърпява няколко операции поради различни усложнения. Движенията му с тази ръка са силно ограничени. Наред с това страда от редица заболявания, между които дископатия и дискова херния. Докато изтърпява присъдата си в затвора той прави редица опити…

Case of  Assenov and others v. Bulgaria (Application no 24760/94), 28 October 1998 На 19.09.1992 г. по повод  организирана хазартна игра в близост до автогарата в Шумен жалбоподателят бил задържан и отведен с белезници в полицейското управление, където той твърди, че е бил  бит. По време на тези събития той е на 14 години и затова родителите му  депозирали жалби първоначално пред началника на полицията, а впоследствие пред различните инстанции на военната прокуратура, включително и до Главния прокурор. Всички проверки завършили…

До този извод достига Европейският съд по правата на човека в своето решение от 30 март 2021 г. по делото Ribcheva and Others v. Bulgaria, класифицирано в първо ниво по важност. То е свързано с гибелта на офицера Емил Шарков по време на полицейска операция в гр. Лясковец през 2014 г. по обезвреждане на въоръжено психично болно лице.

На 17 май Европейският съд постанови две нови решения по български жалби. Първото от тях е по делото Ali Reza c. Bulgarie (Requête no 35422/16), свързана с издадена заповед за експулсирането на иракски гражданин. В него е установено нарушение на чл. 5§1 f поради това, че в продължение на повече от седем месеца лицето е задържано в Дома за временно настаняване на бежанци в Бусманци без властите да предприемат каквито и да било мерки през първите 6 месеца, за да установят необходимите документи за експулсирането на лицето и така лишаването му от свобода е било неоправдано за по-голяма част от този период.

На 19 май 2015 г. Европейския съд за правата на човека постанови решение по жалбата на българските граждани Петков и Пърнаров[1], в което установи нарушение на чл. 3 (забрана за изтезание, нечовешко и унизително третиране) във връзка с неправомерната употреба на сила и липсата на ефективно разследване.