Tag

липса на нарушение

Browsing

Demebukov v. Bulgaria (Application no. 68020/01), решение от 28 февруари 2008 г. Съдът не намира нарушения по повдигнатите оплаквания. Оплакванията са свързани със задочното осъждане на жалбоподателя. Съдът отбелязва, че жалбоподателят е присъствал и е получил помощ от адвокат, избран от него, на: 15 октомври 1997 г., когато срещу него за пръв път е повдигнато обвинението за кражбата електрическите кабели;  16 януари 1998 г., когато обвиненията срещу него се променят, 30 януари 1998 г., когато резултатите…

Rumyana Ivanova v. Bulgaria (Application no. 36207/03), 14 February 2008 По повод публикация в национален ежедневник, в който се твърди, че депутат от управляващата партия и евентуален директор на митниците е кредитен милионер, последният завежда тъжба срещу жалбоподателката за клевета. В това производство съдът установява, че тя е извършила престъпление, но я освобождава от наказателна отговорност и прилага чл. 78а НК. При преценката на необходимостта на намесата Европейският съд отбелязва, че е важно  да се провери…

Spas Spasov c. Bulgarie (Requête no 31646/02) ,  12 fevrier 2009 Жалбоподателят е бил задържан от 19 април 2001 г. (датата на ареста и задържането му от полицията, след което му е била наложена мярка за неотклонение задържане под стража) до освобождаването му на 14 март 2002 г., или 10 месеца и 23 дни. Съдът отбелязва, че полицаите, задържали жалбоподателя, са установили противоречия в първоначално изложената от него версия за фактите и че на следващия ден той действително…

Dimitrov et Momin  c. Bulgarie (no 35132/08),7 juin 2018

/не е установено нарушение/

На 14 март 1998 г. млада жена на 26 г. (S.D.)  депозира жалба в полицията в Пловдив, че предния ден е била отвлечена от двамата жалбоподатели в заведение в центъра на града, след което е бита и изнасилена. Същия ден е образувано досъдебно производство срещу неизвестен извършител, а жертвата е прегледана от съдебен лекар, който установява множество натъртвания и наранявания на различни части на тялото й. В заключението е отбелязано, че няма други физически или  биологични данни, от които да може да се заключи със сигурност, че тя е имала сексуален контакт.

Vasileva v. Bulgaria(Application no. 23796/10), 17 March 2016 /не е установено нарушение/ През 2000 г. на жалбоподателката е поставена диагноза карценом на лявата гърда и е извършена мастектомия.. През 2002 г. тя почувствала болки в лявата гръдна област, поради което са й  направени няколко сцинтиграфии и  компютърни томографии, както и една радиография. Разчитането им  показва съмнения за метастази  ту в шестото, ту в осмото или деветото ляво ребро.  Комисия от петима лекари препоръчва да й бъде извършена…

Pankov c. Bulgarie (requête no 12773/03) 7 octobre 2010 Жалбоподателят получава сериозно нараняване по време редовни военни занятия по стрелба докато е бил войник. Той се прострелва в корема с повереното му оръжие. Последвалото следствие установява, че изстрелът е бил произведен от близко разстояние от собствения му автомат, чийто затвор той се е опитвал да оправи, без да спази приложимите процедури за безопасност. Жалбоподателят оспорва тези разкрития и твърди, че изстрелът по всяка вероятност е…

Case of  Hristozov and Others v. Bulgaria (Applications nos . 47039/11 and 358/12),13 November  2012 Жалбоподатели са 10 граждани, заболели от различни форми на рак в терминален стадий, четирима от които са починали след регистрирането на жалбите им. С решение от 21 февруари 2012 г. жалбата по повод претендираните нарушения на чл. 2, 3, 8 и 13 е обявена за допустима, а по  оплакването за нарушение на чл. 14 – за недопустимo. Жалбоподателите, които са приложили всички традиционни и…

Case of  Hristozov and Others v. Bulgaria (Applications nos 47039/11 and 358/12),13 November  2012 Жалбоподатели са 10 граждани, заболели от различни форми на рак в терминален стадий, четирима от които са починали след регистрирането на жалбите им. С решение от 21 февруари 2012 г. жалбата по повод претендираните нарушения на чл. 2, 3, 8 и 13 е обявена за допустима, а по  оплакването за нарушение на чл. 14 – за недопустимo. Жалбоподателите, които са приложили всички традиционни и разрешени…

Case of  Hristozov and Others v. Bulgaria (Applications nos . 47039/11 and 358/12),13 November  2012 Жалбоподатели са 10 граждани, заболели от различни форми на рак в терминален стадий, четирима от които са починали след регистрирането на жалбите им. С решение от 21 февруари 2012 г. жалбата по повод претендираните нарушения на чл. 2, 3, 8 и 13 е обявена за допустима, а по  оплакването за нарушение на чл. 14 – за недопустимо. Жалбоподателите, които са приложили всички традиционни и…

Case of Dimov and  Others v. Bulgaria (Application n° 30086/05), 6 November  2012 Жалбоподателите повдигат оплакване, че е било нарушено и правото им на собственост, тъй като при проведената специализирана полицейска операция  срещу вилата, в която се е укривало лицето, са били изстреляни 15  ракетни снаряда, в резултат на което  част от едната стена е била разрушена. Не е намерено нарушение на чл. 1 от протокол 1 поради липса на доказателства, че жалбоподателят е бил…

Case of  Sarkizov and Others v. Bulgaria (Applications nos. 37981/06, 38022/06, 39122/06, and 44278/06), 17 April 2012 Четиримата жалбоподатели са обвинени и осъдени за сводничество и трафик на жени за проституиране. Те повдигат оплаквания за нарушеното им право на справедлив процес поради това, че присъдата им се е основавала на разпита на три анонимни свидетелки – жените, които са били принуждавани да проституират, които не са били разпитани от подсъдимите, тъй като съдът не е успял…

Case of Nenkova-Lalova v. Bulgaria (Application  no 35745/05), 11 December 2012 Жалбата е по повод дисциплинарно уволнение на журналистка, която по времето на описаните събития, е работила в Българското национално радио. В предаването на   ”Добър ден” на 9 октомври 1998 г. е изнесена  информация от проведените журналистически разследвания, в които се установяват нелицеприятни факти за управляващата по това време политическа сила. Съдържанието на цялото предаване е било насочено към това – да бъде информирано обществото за извършени злоупотреби…

Affaire Tashev c. Bulgarie (Requête no 41816/04), решение от 3 юли 2012 г. Жалбоподателят е съсобственик на недвижим имот. В него наред с другите сгради имало и гараж, който той преустроил  в механична работилница и в нея извършвал различни ремонти на автомобили, с което прехранвал семейството си. През март 1999 г. той се снабдил с констативен нотариален акт за придобиване на гаража по давност. Една година по-късно общински служители при извършена проверка съставили констативен протокол за това, че този…

Karaivanova and Mileva v. Bulgaria (Application  no  37857/05), 17 June 2014 Решението е свързано с процедура по ЗСПЗЗ. Жалбоподателките наследяват 1219 кв.м. земя на брега на Черно море в землището на гр. Созопол, които са предоставени на техния баща през 30-те години на миналия век по законодателството за оземляване на  бежанците от Беломорска Тракия. През 50-те години  властите приемат тези земи за изоставени и през 60-те години ги актуват като  държавна собственост. В същия период…

Affaire Kurdov et Ivanov c. Bulgarie (requête no 16137/04), 31 mai 2011 Съдът намира оплакването за допустимо, но неоснователно. Двамата жалбоподатели са работили в системата на БДЖ и по тяхна вина на 5 юли 1995 г. възниква пожар при извършването на работи по заваряване на  товарен вагон. В резултат на това  част от натоварената стока е опожарена. На първия е наложена административна санкция – глоба, а независимо и отделно от това срещу двамата започва наказателно…

Stoyanova –Tsakova  v. Bulgaria (Application no. 17967/03), 25 june 2009 Жалбоподателката се оплаква, че ВКС неправилно е посочил в решението си, че тя не е представила становище пред него, и не е разгледал нейните доводи и възражения срещу касационната жалба. Съдът не намира нарушение на чл. 6, ал. 1 от Конвенцията, като установява, че видно от мотивите на ВКС, той е разгледал всички съществени въпроси по делото и основните аргументи, повдигнати в писмените бележки, които адвокатът…

Konstantin Stefanov v. Bulgaria (Application no. 35399/05), 27 October 2015 Жалбоподателят е адвокат, който е бил посочен за служебен защитник от Пловдивската адвокатска колегия по искане на районния съд по наказателно дело.В писмото на колегията до жалбоподателя са посочени неговите задължения като адвокат, а наред с това той е информиран, че съгласно чл. 44 от Закона за адвокатурата на него му се дължи възнаграждение, което не трябва да е под минималните такива, определени в съответната наредба,  в…

Ilieva and Others v. Bulgaria(Аpplication no. 17705/05), 3 February 2015 / реституция по ЗСПЗЗ/ След приемането на ЗСПЗЗ жалбоподателите започват процедура по възстановяване на земеделските земи, принадлежали на техния общ наследодател, находящи се в землището на с. Рибарица.  С решение от 25 юли 1995 г. поземлената комисия им връща няколко имота, измежду които и ливада от 8290 квадратни метра.На 26 февруари 1996  комисията постановява ново решение за земите на жалбоподателите, с което изменя предходното, но в…

Vasileva v. Bulgaria(Application no. 23796/10), 17 March 2016 /не е установено нарушение/ През 2004 г. жалбоподателката предявява иск за неимуществени вреди в резултат на медицинска грешка срещу хирурга и болничното заведение, в което й е извършена операция. В исковата си молба тя твърди, че целта на операцията е била да отстрани поразените участъци, които се презюмира, че са били в шестото, осмото или деветото ребро, но вместо това шестото е счупено, а е извършена операция…

Case of  Stoyanovi v. Bulgaria (Application no 42980/04),  9 november 2010 На 27 май 1998 г. синът на жалбоподателите, инструктор-парашутист в българската армия, загива при  изпълнение на парашутен скок от хеликоптер Mi-17 по време на тренировъчно учение на Специалния отряд за борба с тероризма на МВР . В този ден  са планирани скокове с шестима парашутисти. Те са прегледани преди това от лекар, дадени са им съответните инструкции. Не е установено преди самите скокове каква…