Архив

Статии по ключова дума: ‘липса на наушение’

Решението на Европейския съд по делото Galina Kostova v. Bulgaria

13 ноември, 2013 Няма коментари

Европейският съд насърчи формализма в правоприлагането на Върховния административен     съд

На 12 ноември 2013 г. Европейският съд по правата на човека постанови решение по жалбата Galina Kostova v. Bulgaria[1]

Делото е по повод заличаването на жалбоподателката от списъка на синдиците по заповед на министъра на правосъдието през 2004 г. и отказа на Върховния административен съд в 3- и 5-членен състав да се произнесе по повод законосъобразността на наложената санкция. Продължи към пълния текст »