Tag

липса на съдебен контрол

Browsing

Affaire Kayadjieva  c. Bulgarie (Requête no 56272/00), 28 septembre 2006 През лятото на 1999 г., бащата на жалбоподателката сезира районния прокурор  в Пловдив с молба дъщеря му да бъде настанена в психиатрична болница. Той обяснява, че тя страда от психическо разстройство, имала  прояви на буйстване и е направила опит за самоубийство. С постановление от 31 август 1999 г., районният прокурор разпорежда настаняването на жалбоподателката в психиатрично заведение за максимален срок от 30 дни, с цел извършване на…

Todev v. Bulgaria (Requête no 31036/02), 22 May 2008 На 10 юни 2002 г., съсед на жалбоподателя депозира жалба пред районна прокуратура Пловдив, с която твърди, че жалбоподателят е ранил баща си с брадва. Жертвата е подала жалба на 13 юни 2002 г. Същия ден жалбоподателят е откаран от полицията в психиатричната болница в Пловдив, където главният лекар  изготвя искане за настаняване в клиника, в което сочи, че жалбоподателят страда от хронична параноидна шизофрения, че го е прегледал…

Gouloub Atanassov c. Bulgarie (Requête no 73281/01), 6 november 2008 На 2 юли 1999 г. жалбоподателят бил задържан под стража по разпореждане на следовател, потвърдено от прокурор, по подозрение че е извършил убийство на две лица, които са ограбени и убити в дома им.  Преди това той бил осъждан през 80-те години за извършени кражби. В хода на досъдебното производство се установява, че жалбоподателят страда от параноидна шизофрения и нееднократно през 80-те години е бил хоспитализиран. Първата…

Sadaykov v. Bulgaria (Application no. 75157/01),  22 May 2008 Жалбоподателят, който е роден в Грозни, Чечня, се установява във Варна  през 1994 г., след завършване на университетското си образование. Между 24 септември 1995 г. и 3 ноември 1999 г. срещу него са били образувани досъдебни производства и са му били повдигнати редица обвинения, като с  окончателно решение от 3 ноември 1999 г. той е оправдан по някои от тях, а по други е признат за виновен…

Gavril  Gеorgiev  c. Bulgarie (Requête no 31211/03) , 2 аvril 2009 През март 2003 г. жалбоподателят, който отслужвал военната си служба, бил задържан от военната полиция за 24 часа на основание тогава действащия Закон за отбраната и въоръжените сили, във връзка с нанесен побой на друг войник. При разпита признал, че той е извършителят. Същия ден командирът на полка му наложил дисциплинарно наказание 4 дни арест (чл. 282, ал. 2 (з) от ЗОВС), което той изтърпял. Веднага след…

Raza v. Bulgaria (Application no. 31465/08),   11 février 2010 Жалбоподателят, пакистански гражданин, пристига в България през 1998 г. През 2003 г. се жени за българска гражданка(втората жалбоподателка) и получава статут на временно пребиваващ. Научава български език и започва дребен бизнес с електронни устройства. От момента на пристигането  си тук той не е напускал страната и срещу него не е било повдигано обвинение в извършването на никакво престъпление. На 06.12.2005 г. е издадена заповед за експулсирането…

Affaire Gutsanovi c. Bulgarie (Requête no 34529/10)15 Octobre 2013 Жалабоподателят по време на събитията е председател на Общинския съвет на гр. Варна и член на изпълнителното бюро на БСП. В ранната сутрин на 31 март 2010 г. около 6.30 групра по задържането от Областната дирекция на МВР-Варна и група от  за борба с с организираната престъпност на същата дирекция маскирани с качулки и въоръжени, нахлуват в дома на жалбоподателя, като разбиват входната врата на къщата и викайки „Полиция“, „отворете“,…

Case of Vachev  v. Bulgaria (Application no. 42987/98, 8 July 2004 Съдът установява 3 нарушения на чл. 5: 1.  Нарушение на член 5§3 от Конвенцията, тъй като жалбоподателят не бил изправен пред съдия или друг магистрат след като му е била наложена мярка за неотклонение „домашен арест”; 2.  Нарушение на член 5§4 от Конвенцията поради липсата на съдебен контрол върху наложената му мярка за неотклонение (такава не се е предвиждала, съгласно действащия НПК до 2000 г.); 3. Нарушение на чл.…

съдНа 19 януари 2017 г. Европейският съд за правата на човека постанови пет решения по български жалби. Две от тях са класифицирани като такива с второ ниво по важност, а останалите три – в трето ниво. Нито в едно от решенията не се повдигат въпроси, които до този момент не  са били обсъждани вече от Съда. Независимо от това властите очевидно не  са си взели поука от предходните осъдителни решения.

В това отношение внимание заслужават делата I.P. c. Bulgarie (no 72936/14) и Ivan Todorov c. Bulgarie (no 71545/11).

Case of Hamanov  v. Bulgaria  (Application no. 44062/98), 8 April 2004 Съдът установява 3 нарушения на чл. 5: 1.  Нарушение на член 5§3 от Конвенцията, тъй като жалбоподателят не бил изправен пред съдия или друг магистрат в момента на неговото задържане; 2.  Нарушение на член 5§4 от Конвенцията що се отнася до ефективността на осъществения съдебен контрол на задържането и необсъждането на изложените доводи за липса на основание за налагане на тази мярка за неотклонение. 3. Нарушение на чл. 5§5 от Конвенцията…