Tag

лишаване от свобода с цел изтърпяване на наказание

Browsing

Case of Stoichkov v. Bulgaria(Application no. 9808/02) 24 March 2005 Съдът установява, че наказателното производство срещу жалбоподателя от 1988-1989 г. – водено в отсъствие на подсъдимия и чието възобновяване е отказано през 2001 – е в „явно нарушение на разпоредбите на чл. 6 или принципите, закрепени в него“.Последвалото лишаване от свобода на жалбоподателя с цел изтърпяване на наложеното в това производство наказание не може да се счита за оправдано съгласно чл. 5§1, б. „а”.Съдът установява още, че…

Това е крайният извод от решението на Европейския съд по правата на човека, постановено на 6 октомври 2020 г. по делото Stoyan Krastev v. Bulgaria. То е свързано с оплакване по чл. 5§5 от Конвенцията, съгласно който „всяко лице, арестувано или лишено от свобода в нарушение на изискванията на този член,има право на обезщетение.“