Tag

Лоши материални условия в местата за лишаване от свобода

Browsing

Kirilov and Others v. Bulgaria(Application no. 12487/09 and 12 other applications), 22 june2017 По преценка на Съда са обединени за общо разглеждане жалби на 13 лица. Всички те повдигат оплаквания във връзка с лошите условия в затвора, в който са изтърпявали наказания или в местата за задържане под стража в периоди, когато са били настанени в тях. Жалбите им се отнасят както до малката жилищна площ на човек в тези места при 12 от жалбоподателите, така и до…

Kormev c. Bulgarie (Requête no 39014/12), 5 octobre 2017 През февруари 2009 г. в Стара Загора е образувано досъдебно производство за извършен грабеж  от три лица, при който е отнето голямо количество пари и ценности. На 27.02.2009 г. е задържано едно от заподозрените лица, което при разпита му пред съдия посочва като свой съучастник и жалбоподателя. Същия ден той е задържан и в периода 18 февруари – 27 август 2009 г. остава в следствения арест в…

Simeonovi c. Bulgarie (Requête no 21980/04),решение на Голямото отделение, 12 may 2017 В решението си от 20 октомври 2015 г. Камарата установи нарушение на чл. 3. Голямото отделение препотвърди констатацията за допуснато нарушение на забраната за нечовешко отнасяне не само поради незадоволителните материални условия в местата за задържане и в местата за лишаване от свобода, но и поради твърде рестриктивния режим, на който са подложени лицата, осъдени на доживотен затвор без замяна. Позовавайки се на…

Case of Iliev and Others v. Bulgaria (Applications nos. 4473/02 and 34138/04), 10 February 2011 Първият жалбоподател изтърпява наказание лишаване от свобода във Варненския затвор. Той посочва, че в килията с размери 4х7 метра са били настанени 8 души. Тя била  мръсна и с олющени стени. Дневната светлина била недостатъчна, както и осветлението, осигурявано от две крушки по 75W. В килията нямало санитарни съоръжения, а достъп до обща тоалетна бил  осигурен само през деня от…

Case of Radkov v. Bulgaria (no 2) (Application no.18382/05), 10 February 2011 В периода 2000-2008 г.  жалбоподателят пребивава в Ловешкия затвор. В  килиите няма санитарен възел, мивка или течаща вода, като на затворниците се разрешава да посещават тоалетна само три пъти на ден за по десет минути. Извън тези периоди  те трябва да се облекчават в пластмасова кофа, която могат да изхвърлят и почистят, когато посещават тоалетна. На 27 октомври 2004 г. жалбоподателят завежда иск…

Case of Кashavelov v. Bulgaria (Application no. 891/05), 20 January 2011 Жалбоподателят, изтърпяващ наказание доживотен затвор без право на замяна, повдига оплаквания за нечовешко и нехуманно третиране  и драконовски ограничения на правата му на затворник  поради това, че извън килията си е бил извеждан само с белезници (13 г.), било му е забранено да разговаря с други лишени от свобода, да участва в общи мероприятия и пр. Наред с това той бил държан сам в…

Affaire Chervenkov c. Bulgarie (requête no 45358/04), 27 novembre 2012 Жалбоподателят изтърпява присъда „доживотен затвор” от ноември 1996 г. в Бургаския затвор. До 2007 г. той е бил поставен на „специален режим” . В този период битовите условия в килията, в която е пребивавал, са били изключително сурови, тъй като не е имало самостоятелен санитарен възел, осветлението е било лошо, а храната – некачествена и недостатъчно, поради което той получил гастрит и зрението му отслабнало. Поради суровостта…

Case of  Shahanov v. Bulgaria (Applicatio   no 16391/05),10 January 2012 Жалбоподателят, който изтърпява наказание  доживотен затвор в Пловдивския затвор за извършен грабеж, придружен с убийство, повдига оплаквания за нарушения на редица негови права по Конвенцията. Съдът установява пет самостоятелни нарушения. Той констатира нарушение на чл. 3 поради  лошите битови условия във Варненския затвор, където жалбоподателят пребивава от   2002 до 2009 г., тъй като е обитавал влажна и ветровита килия, бил е принуден   да  задоволява естествените си нужди в кофа…

Case of Sabev v. Bulgaria(Application no. 27887/06),  28 May 2013 Жалбоподателят е осъден на наказанието „доживотен затвор без право на замяна“ при определен „специален режим“. След влизане на присъдата му в сила през 1999 г. той е преместен от Бургаския в Ловешкия затвор. През периода 2004-2006 г. жалбоподателят предявява три самостоятелни иска по чл. 1 от ЗОДОВ във връзка с лошите и нехуманни условия в затвора, свързани както с битовите условия там, така и със…

Case of  Radev v. Bulgaria(Application no. 37994/09),17 november 2015 Жалбата е депозирана от лице, осъдено на смърт през ноември 1989 г., чиято присъда не е била изпълнена поради наложения мораториум върху изпълнението на този вид присъди през 1990 г., а впоследствие след   отмяната на смъртното наказание през 1998 г. с нов Указ на президента на републиката наказанието му е заменено с доживотен затвор без право на замяна. В периода юни 1999 г. – 2004 г. той е…

Simeonovi c. Bulgarie (Requête no 21980/04), 20 octobre 2015 Жалбоподателят изтърпява наказание доживотен затвор без право на замяна за извършен  грабеж, придружен с убийство. Той  е задържан от специални полицейски части на 3 октомври 1999 г. в София и е транспортиран в Бургас, където престоява в следствения арест повече от пет месеца в незадоволителни битови условия – без легла , а нарове с 2-3 одеала, без   прозорци и светлина, получавана от  лампа, облицована с ламарина с…

Neshkov and Others v. Bulgaria (Applications nos 36925/10, 21487/12, 72893/12, 73196/12, 77718/12 et 9717/13), 27 January 2015 /пилотно решение/ Жалбоподатели са петима български граждани, изтърпяващи различни по продължителност присъди лишаване от свобода в няколко затвора в страната. Те повдигат оплаквания за лошите условия в различните пенитенциарни заведения, в които са пребивавали – затворите в Бургас (и затворническото общежитие „Строител“), Стара Загора, Варна, Плевен, Белене, София, Ловеч (и затворническото общежитие „Атлант“ в Троян). По-специално оплакванията им са…

Ivanov and Others v.Bulgaria((Applications nos. 2727/19 and 6 others), 4 june 2020 /решение на комитет/ Всички жалбоподатели изтърпяват наказание лишаване от свобода в различни пенитенциарни учреждения – Пазарджик, Белене, Бургас и повдигат оплаквания за лошите материални условия в затворите, в които са били настанени поради пренаселеностнаселеност, плесенясали или мръсни килии, наличие на насекоми,липса на чист въздух и достатъчна светлина. След като анализира представените му материали Съдът достига до извода, че условията за изтърпяване на наказанието са били неудовлетворителни.…

Yordanov and Dzhelebov v. Bulgaria (Applications nos.  31820/18 and 31826/18),6 june 2020 /решение на комитет/ Жалбоподателите се оплакват от лоши материални условия в местата за задържане под стража и лишаване от свобода. Първият от тях е бил задържан за 1 месец и 8 дни(през периода ноември-декември 2012)  и повторно за 2 месеца и 11 дни (в периода август – ноември 2015 г.) в следствения арест в Пазарджик. Той твърди, че там е липсвал чист въздух,…

Chobanov and Koyrushki v. Bulgaria (Applications nos. 53942/16 and 47398/17),4 june 2020 Жалбоподателите са изтърпявали наказания лишаване от свобода в Пазарджишкия и Варненския затвор. Те повдигат оплаквания за лоши материални условия в тези пенитенциарни заведения – пренаселеност, лошо качество на храната, наличие на насекоми и гризачи в килиите, недостатъчно отопление през зимата, ограрничен достъп до душове, липса на тоялетни принадлежности и др. Съдът констатира, че жалбоподателите са били задържани в лоши условияТой се позовава на принципите, установени в неговата съдебна…

Dimitar Angelov c. Bulgarie (requête no 58400/16), 21 Juillet 2020 Жалбоподателят изтърпява присъда доживотен затвор в Пазарджишкия затвор, където е бил преместен през 2013 г. Той повдига оплаквания за лошите материални условия там поради малкия размер на килията, липсата на санитарен възел и течаща вода. Наред с това той се оплаква, че самият специален режим,при който изтърпява присъдата, го изолира практически за 24 часа без той да може да работи или да учи. След  проведена…

Pogosyan-Ahenobarb v. Bulgaria(Application no. 65417/16), 20 April 2021 /решение на Комитет/ Жалбоподателят е затворник, излежаващ доживотна присъда в Бургаския затвор от  2002 г., при „специален режим“, а през 2014 г. режимът му е променен в „строг“ без нещо да бъде променено в условията. Той се оплаква, че непрекъснато е държан в почти пълна изолация, от липса на целенасочени дейности за физическо и психическо стимулиране и от лоши материални условия, без да има ефективно средство за…

Iliev v. Bulgaria (Application no. 63254/16), 20 April 2021 /решение на Комитет/ Жалбоподателят е лишен от свобода през 1997 г. , а през 2001 г. с влязла в сила присъда му е определено   наказание доживотен затвор. Той изтърпява наказанието си   в Пазарджишкия затвор до 2016 г., като от   2002  г. до 2009 г.  е на специален режим, а след тази дата – на строг режим. През 2016 г. е преместен в   Старозагорския затвор. През 2016…

Kostadinov  v. Bulgaria (Application no 61701/11), 21 Jаnuary 2016 По време на първия гей-парад, който се провежда в София на 28.06.2008 г., полицията взема специални мерки за охрана на участниците, за да ги предпази от евентуални нападения на враждебно настроени  лица. Шествието започва от градината пред Националния дворец на културата. В този момент жалбоподателят и петима негови приятели пресичат градината, носейки бутилки бира в ръцете си.Според твърденията им не са демонстрирали никакви агресивни дейстивя. Те обясняват, че са…

На 20 март Европейският съд по правата на човека обяви четири решения по български жалби, постановени от Комитет.  Те са свързани с оплаквания, които Съдът вече е разглеждал и преди това. По всяко от тях той установи, че са допуснати нарушения на конкретни текстове от Европейската конвенция.