Tag

млади правонарушители

Browsing

Статията е в съавторство с Динко Кънчев и е публикувана в изданието „Съвременно право“ /Юридическия факултет при СУ „Св. Климент охридски“/ год.ІІІ, кн.4 1992г. ред.колегия:проф. д-р В.Таджер, гл.редактор; проф. К.Кочев, зам-гл.дир.; Й.Соколов, зам-гл.дир.; гл.ас. Л.Груев, доц. Милкова, гл.ас. Д.Хусанов, доц.Т.Тодоров, доц.Г.Петканов, гл.ас.Р. Иванова; доц.Т.Чипев, Т.Железчев.

Публикация в сп. „Обществено възпитание“ бр. 2/161/ 1994г. Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Главна прокуратура на РБ гл. редактор: Ангелина Дичевазам.гл.редактор: доц. Иван Григоровред.колегия:проф. Христо ХристозовЦоньо ЦоневПавлина Попова