Tag

наказателно производство

Browsing

Жалбоподателите са двама братя, бизнесмени, които принадлежат към турската религиозна общност . През 2008 г. те създават и регистрират асоциация, чиято цел е интеграцията на населението от турския етнос. През юни 2009 г.  те решават да издигнат паметник върху терен, който е тяхна собственост, в с. Славяново, на българските и турските воини, загинали в руско-турската освободителна война 1877-1878 г. През юли 2009 г. Регионалната дирекция за строителен контрол спира строителството на паметника. По това време…


срок за депозиане на жалбаЗа началото на 6-месечния срок при хипотезите на спиране на досъдебното производство в светлината на решението по допустимост по делото Илинови

При спряно наказателно производство не е необходимо да се изчаква настъпването на абсолютната давност, за да се депозира жалба пред Европейския съд. Вярно е, че не е налице окончателен съдебен акт, но се отчита поведението на жалбоподателите – дали те са предприемали междувременно някакви действия – обжалвали ли са постановлението за спиране, искали ли са събирането на нови доказателства, проявявали ли са интерес към делото и др.п.  Шестмесечният срок започва да тече не от датата на постановлението на прокуратурата за прекратяване на досъдебното производство поради настъпване на абсолютната давност, нито от датата на съответния съдебен акт, с който се оставя в сила постановлението, особено ако в периода между спирането на досъдебното производство и окончателното му прекратяване е изминало значително време и жалбоподателите не са предприели никакви действия.