Tag

настаняване в ДВНМ

Browsing

D.K. c. Bulgarie ((Requête no 76336/16), 8 décembre 2020 Жалбата е свързана със законността на задържането на непълнолетно момиче в Дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни.  На 7 юни 2006 г. Отделът за закрила на детето към Дирекцията за социално подпомагане  в Търговище сезира прокуратурата с искане жалбоподателката (която към онзи  момент е на  15 г.)  да бъде настанена в Дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни /ДВНМН/. Основанието е, че момичето…

съдНа 19 януари 2017 г. Европейският съд за правата на човека постанови пет решения по български жалби. Две от тях са класифицирани като такива с второ ниво по важност, а останалите три – в трето ниво. Нито в едно от решенията не се повдигат въпроси, които до този момент не  са били обсъждани вече от Съда. Независимо от това властите очевидно не  са си взели поука от предходните осъдителни решения.

В това отношение внимание заслужават делата I.P. c. Bulgarie (no 72936/14) и Ivan Todorov c. Bulgarie (no 71545/11).