Tag

начало и край на 6-месечния срок при предварително задържане

Browsing

Относно шестмесечния срок за депозиране на жалби в светлината на решението на Голямото отделение по делото Idalov vRussia[1]

Когато задържането на жалбоподателя е за различни непоследователни периоди и той е можел да подаде жалбата си по Конвенцията в периодите, в които е бил на свобода, задържането му не следва да се отчита като един общ период

 В своето решение по горното дело Европейският съд уеднаквява практиката си при преценката на началния и крайния момент за отчитане на 6-месечния  срок за депозиране на жалба пред Европейския съд в случаите на приложена мярка за неотклонение „задържане под стража“.