Архив

Статии по ключова дума: ‘начало на 6-месечния срок при наказателните производства’

Достъп до съд

За понятието „достъп до съд“, съгласно практиката на Европейския съд в светлината на решението по допустимост по жалба no. 33065/05 – Krastyo Damyanov KRASTEV against Bulgaria

Няма нарушение на правото на достъп до съд, ако жалбата срещу постановената присъда е върната като просрочена, защото е депозирана едва след изготвянето на мотивите, а не в законноустановения петнадесет дневен срок от произнасянето на присъдата.

Решението по горното дело е постановено на 12 май тази година. С него Европейският съд  по правата на човека обяви жалбата на г-н Кръстев за недопустима. Избрах да представя накратко мотивите на съда, тъй като съм убедена, че чрез конкретен пример по-ясно може да се разберат основните понятия на Конвенцията и смисъла,който влага в тях съдът. То е и добър пример в какви случаи една жалба може да бъде квалифицирана като необоснована, макар и да е депозирана в шестмесечен срок от лице, имащо качеството на „жертва“ и да попада в предметния обхват на конвенцията. Продължи към пълния текст »