Tag

начало на 6-месечния срок при наказателните производства

Browsing

Правото на достъп до съд не е нарушено от националния съд, ако засегнатото лице е пропуснало да обжалва присъдата в законноустановения срок, а е изчакало изготвянето и на мотивите, поради което и жалбата му е върната като просрочена.