Tag

Незаконно задържане за 24 часа

Browsing

Petkov and Profirov v. Bulgaria (applications nos. 50027/08 and 50781/09), 24 June 2014 Делото е по повод т.н. 24-часово задържане на осн. чл. 63, ал. 1  от ЗМВР. Сутринта на 4 март 2007 г. докато двамата жалбоподатели и още едно лице В. били в хотел в Стара Загора, полицията влиза в стаята им и  задържа г-н В., който бил обявен за общодържавно издирване. В следобедните часове на същия ден, когато жалбоподателите се върнали в хотела, …

zadarjane-2При задържането по чл. 63, ал. 1 от ЗМВР властите са длъжни да изложат фактически основания за конкретното задържане на лицето, да му  предоставят незабавно възможността да оспори пред съд задържането си,  да има реалната възможност да ползва адвокатска защита, както и да получи обезщетение в случай на незаконно задържане, а съдът трябва да извърши проверка  не само относно формалните белези на законосъобразност на заповедта на задържане, но и да осъществи контрол дали са налице фактически основания за лишаването от свобода поради обосновано подозрение за извършено конкретно престъпление.