Tag

обучение на официалните власти по правата начовека

Browsing

zatvor2Под това заглавие премина обучителният семинар в Пловдив, състоял се на 13 юли 2015 г., по инициатива на Българския Хелзинкски комитет /БХК/. Той бе осъществен   в рамките на проект „Европейска мрежа за правно застъпничество за лица, лишени от свобода“ (European Prison Litigation Network), по който БХК е партньор. Проектът е финансиран от Главна дирекция Правосъдие на Европейската комисия и се реализира от академични институции и неправителствени организации паралелно в седем държави-членки на Европейския съюз – Италия, Испания, Ирландия, Белгия, Франция, Румъния и България. Освен в гр. Пловдив, регионални семинари предстои или вече са проведени  в градовете Бургас, Варна, Стара Загора, Плевен и Враца. В тях вземат участие служители на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, административни съдии, прокурори, представители на неправителствени организации.

Като лектори на семинара в гр. Пловдив бяха поканени и взеха участие г-жа Здравка Калайджиева, български съдия в ЕСПЧ в периода 2008 – март 2015 г. и г-н Евгени Боев, юридически секретар в регистратурата на ЕСПЧ.

NIPОт 14 до 16 юли в София бе организирано обучение за магистрати /съдии, прокурори и следователи/ от цялата страна, както и за представители на ГД „Изпълнение на наказанията” от Националния институт на правосъдието. Темата бе „Практика на ЕСПЧ по чл. 3 и чл. 8 от Конвенцията относно условията и режима на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода”. То се провежда в рамките на проекта „Повишаване капацитета на съдебната система и обучение по Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи в Националния институт на правосъдието”, финансирано от Норвежкия фонд /Norway grants/.

Бъдещето на Европейския съд по правата на човека след конференцията в Брайтън и  задълженията на европейските държави

От 18 до 20 април тази година по инициатива на британското председателство на Съвета на Европа бе организирана конференция на високо равнище в Брайтън, Великобритания, посветена на проблемите на Европейската конвенция за правата на човека и оптимизиране работата на Съда. В рамките на съвсем кратък период от две години, след конференциите, организирани в Интерлакен, Швейцария (на 18-19 февруари 2010 г.) и Измир, Турция (на 26-27 април 2011 г.), това е третата по ред конференция, на която се обсъжда бъдещето на Съда под натиска на огромния брой жалби, постъпващи от  819-милионното население на 47-те държави-членки на Съвета на Европа.

Конференцията бе предшествана от редица подготвителни документи, за да стане възможно всяка една държава да обмисли и изрази своите предложения за евентуални промени в Конвенцията още преди провеждането й. Европейският съд от своя страна представи   предварително становище, прието от пленарния му състав на заседание от 20 февруари. Основните моменти от него бяха изложени в словото на  председателя на Европейския съд – сър Никълъс Браца .