Архив

Статии по ключова дума: ‘обучение по правата на човека’

Курсовете за дистанционно обучение на платформата на HELP

Годишната конференция на мрежата „HELP“(19-20 юни) и курсовете за дистанционно обучение на платформата на HELP

На 19-20 юни 2017 г. се проведе ежегодната конференция на мрежата HELP, която включва представители на юридическите професии на държавите – членки на Съвета на Европа, обединени от общата идея за повишаване на образованието по правата на човека на юристите-професионалисти.

Тази година конференцията премина под надслова „ За дружелюбно правосъдие“

Всички материали от конференцията могат да бъдат прочетени на английски, френски и руски език на следната страница:

http://www.coe.int/en/web/help/-/2017-help-network-conference

За българските адвокати ще бъде полезно да бъдат инфомирани, че  създадената платформа за дистанционно обучение е достъпна за всеки, който пожелае да се регистрира. Има такива курсове, които могат да се реализират индивидуално и при успешно преминаване на съответните задачи и тестове,  да се   получи сертификат.

В информацията по-долу ще представя списък на наличните  курсове, голяма част от които засега са само на английски език.

Най-голямото преимущество на тази обучителна платформа е, че всеки избира сам времето, в което да се включи, да работи  и да не е зависим от никого, а накрая сам получава и документ  за приключило обучение по дадена тема. Продължи към пълния текст »

Безплатни дистанционни обучения в сферата на правата на човека за адвокати

help-elearning-platformПрограмата HELP на Съвета на Европа предоставя възможност на адвокатите, които се интересуват от различни аспекти на Европейската конвенция за правата на човека, да получат   познания чрез формите на дистанционно обучение. Обучението по конкретен курс  продължава не повече от 4 месеца, като за всяка тема, включена в него, на участниците се изпращат материали, преведени на  български език – теоретична разработка, практика на ЕСПЧ по конкретния проблем  на зададената тема – чужда и българска, след което се дава срок (между 7 и 10 дни) за попълване на тест или за решаване на конкретен казус. Обучението се осъществява чрез програмата Moodle. Продължи към пълния текст »

Конференция на Програмата HELP

HELPНа 4 и 5 юни  в Страсбург се състоя годишната работна конференция на Програмата HELP.

В своето слово Председателят на Европейския съд по правата г-н Дийн Шпилман на човека очерта няколко основни нправления, в които следва да бъде насочено вниманието на професионалистите. Той подчерта значимостта на подписаната Декларация в Брюксел от министрите на правосъдието на държавите-членки на Съвета на Европа относно споделената отговорност между отделните държави и Съда във връзка с изпълнението на неговите решения (състояла се на 26-27 март). Той отбеляза значимостта на различните експерти, които подпомагат работата на съда и  тяхната важна роля в изясняването на фактите и вземането на правилни решения не само при прилагането на чл. 6, но също така и редица други текстове от Конвенцията . Продължи към пълния текст »

Дискусионен клуб за правата на човека

19 март, 2014 1 коментар

BAPCHНа 8 март бе  дадено началото на проекта „Дискусионен клуб за правата на човека“ на Фондация „Български адвокати за правата на човека“, който се осъществява с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България“. Той е с продължителност от 18 месеца. Успешно завършилите курса ще получат сертификати от Фондация „Български адвокати за правата на човека“. Продължи към пълния текст »

Курс “Правна защита по Eвропейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи“

15 февруари, 2013 Няма коментари

Курсът “Правна защита по Eвропейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи“ е свободно избираема дисциплина за студенти 5ти курс, втори семестър на Бургаския  Свободен Университет. Той включва както лекционен курс, така и семинарни занятия, като е изцяло ориентиран към практиката. Кратката презентация /линк към презентацията/ представя този курс и с какво би Ви бил интересен и полезен. От презентацията ще разберете още как ще протичат занятията, какъв материал обхващат и как се формира оценката.

Същевременно, ако такъв курс  представлява интерес и за колеги, които вече са практикуващи юристи или за студенти от други университети, бихме могли да обсъдим възможности за други форми на обучение.

През втория семестър на настоящата учебна година за пръв път ще започнат занятия по този курс, като за целта ще се ползват материалите, подготвени  по програмата HELP на Съвета на Европа  за дистанционно обучение на адвокати. По нея в настоящия етап се обучават 35 български адвокати, които след приключването му ще получат специални сертификати.