Tag

ограничено право на защита

Browsing

Affаire Bashir et аutres c. Bulgarie (Requête no 65028/01), 14 juin 2007 /дело, подобно на „Ал-Нашиф и други срещу България“ (№ 5093/99, 20 юни 2002 г./ Жалба от пакистански гражданин, неговата съпруга и син – български граждани. Първият жалбоподател пристига в България през ноември 1992 г. със срочна виза. В следствие на женитбата си с жалбоподателката през 1995 г., той получава разрешение за пребиваване валидно до 24 май 2000 г. Междувременно през 1996 г. се ражда техният син. На 2 март 2000 г., към…

Rashid c. Bulgarie(II) (Requête no 74792/01) , 5 juin 2008 Срещу жалбоподателя било образувано досъдебно производство по обвинение в укриване и опит за продажба на откраднат автомобил, издирван от Интерпол. Тъй като не се явил на две поредни съдебни заседания, съдът изменил мярката му за неотклонение в „задържане под стража“. Жалбоподателят бил задържан на 12.02.2001 г. На следващия ден той бил признат за виновен по повдигнатото му обвинение и осъден на 4 г. лишаване от свобода. Съдът отбелязва,…

Bochev v. Bulgaria (Application no. 73481/01),  13 November 2008 На 9 май 1998 г. жалбоподателят и негов съучастник са заварени от полицията докато се опитват да проникнат в магазин за компютърно оборудване през дупка в стената на сутерена на съседна сграда, която предварително, в продължение на дни те са разбивали. При опита да бъдат задържани жалбоподателят открива огън и прострелва смъртоносно полицейски служител. По-късно взривява ръчна граната. Неговият съучастник е ранен и умира в престрелката, а…

Kirilov c . Bulgqrie (Requête no 15158/02) ),   22 May 2008 Жалбоподателят е изтърпявал наказание  лишаване от свобода в резултат от няколко присъди за кражба. Срокът на наказанието му е трябвало да приключи на 10 януари 2002 година. Междувременно той е бил осъден за няколко други кражби от шуменския районен съд. В рамките на това производство първоначално му е била наложена мярка за неотклонение подписка, но с оглед  скорошното му освобождаване от затвора поради изтичане на срока на…

Georgieva c. Bulgarie (Requête no 16085/02)),   3 July 2008 Жалбоподателката е била задържана за притежаване на хероин и арестувана на 12 август 2001 г.Тя била освободена на 4 март 2002 г.  – т.е.  шест месеца и двадесет дни по-късно. Съдът приема, че мотивите на решението за задържане под стража на жалбоподателката не са били лишени от основание.  Въпреки това, той отбелязва, че вътрешното право не е предвиждало наказателни санкции за притежаване или придобиване на наркотици от зависимо лице, ако…

Nenov c. Bulgarie (Requête no 33738/02) , 2 juillet 2009 Съдът припомня, че понятието „справедлив процес” изисква страната да има възможност да защитава успешно позицията си пред съда и да се ползва от разумна равнопоставеност спрямо на противника си. Правото на достъп до съд подлежи на ограничения, но само ако преследват законна цел и са пропорционални. Въпросът дали отпускането на правна помощ е необходимо с оглед на равнопоставеността в производството се решава с оглед на фактите във всеки…

Аffaire Nedyalkov  c. Bulgarie (Requête no 44241/98) 3 novembre 2005 Съдът установява две нарушения на чл. 5§3: а) правото на жалбоподателя да бъде изправен пред съдия или друго длъжностно лице, упълномощено от закона да изпълнява съдебни функции, не е било спазено, в нарушение на член 5§3 от Конвенцията; б) съдът приема, че националните власти не са обосновали с достатъчни и относими доводи оставането на жалбоподателя в ареста след изтичането на определен период от време и че  държавните органи не са действали…

Affaire Roumen Todorov  c. Bulgarie (Requête no 50411/99), 20 octobre 2005 Съдът установява нарушение на чл. 5§3 поради прекомерна продължителност на предварителното задържане – повече от 2 години. Той констатира наред с това, че жалбоподателят е бил лишен от възможността лично да се яви пред съда и да поддържа жалбите си срещу предварителното задържане, както и че националният съд е забавил разглеждането им своевмременно, поради което намира нарушение и на чл. 5§4.

18Case of Kehayov v. Bulgaria (Application no. 41035/98), 18 January 2005 Съдът намира нарушение на чл. 5§3, тъй като след задържането му жалбоподателят е бил изправен пред следовател, който не е бил упълномощен да се произнася относно задържането му под стража. Във всеки случай, нито следователят, нито потвърдилият задържането прокурор са били достатъчно независими и безпристрастни за целите на член 5§ 3, с оглед тяхната практическа роля на обвинители и евентуалното им участие като страна в наказателното…