Tag

он-лайн обучение по правата начовека

Browsing

Курс за дистанционно обучение на адвокати „Детско правосъдие и права на децата“

На 28 януари ще се проведе он лайн конференция, на която ще бъде поставено началото на новия курс за дистанционно обучение, организиран по инициатива на Програмата  HELP в тясно сътрудничество с Центъра за обучение на адвокати. Той е посветен на темата „Детско правосъдие и права на децата“

Програмата на Съвета на Европа за обучение по правата на човека за юристи (HELP) е насочена към подпомагане на държавите-членки на Съвета на Европа при прилагането на европейските стандарти за правата на човека на национално ниво  като се фокусира върху Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ), други ключови инструменти на Съвета на Европа, а от 2015 г. –  и върху правото на Европейския съюз.

ПРОЕКТ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ В СФЕРАТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

На 11 и  12 април в  Страсбург бе проведена работна среща с представители на шест държави-членки на Съвета на Европа, измежду които е и България. Те са включени в един от проектите, насочени към обучение на адвокатите в материята, свързана с подготвянето на жалби до Европейския съд по правата на човека. Проектът е финансиран със средства от Human Rights Trust Fund. Историята на фонда датира от  март 2008 г., когато по инициатива на правителството на Норвегия е сключено споразумение със Съвета на Европа и Съвета на Европейската банка за развитие. По силата на това споразумение  със средствата на Норвежкото правителство (в размер на 1 млн евро) е основан „Доверителен фонд за правата на човека“ – Human Rights Trust Fund (HRTF). По-късно няколко държави се присъединяват към тази инициатива и даряват   средства на фонда – Германия, Холандия, Финландия и Швейцария. Основната му цел   е насочена към подкрепа усилията на държавите-членки на Съвета на Европа да създадат гаранции за спазване Европейската конвенция за правата на човека в собствените им страни; да бъде намален броят на явно недопустимите жалби, а чрез него –  да се повиши ефективността на Европейския съд по правата на човека.