Tag

оптимизация на работата на съда

Browsing

stat-2Европейският съд отчита намаляване броя на нерешените дела

Това се свързва с влизането в сила на Протокол № 14 на Европейската конвенция за правата на човека. С него бе въведена фигурата на едноличния съдия, комуто се предоставиха правомощията да се произнася по явно недопустимите жалби. До 1 юни 2010 г. с такава компетентност разполагаха комитети от трима съдии. Оптимизирането на работата се свързва и с организационните промени, извършени в администрацията на Съда чрез създаването на специална секция по „филтриране“ на жалбите,