Tag

отчуждаване

Browsing

Dimitrov v. Bulgaria (Application no. 78441/11) ), 24 November 2016 1 от Протокол 1 (нарушаване правото на мирно ползване на собствеността поради прекомерна продължителност на неизпълнение на задължения по отчуждителни процедури) /решението е постановено от комитет от трима съдии/ Решение, подобно на делата Kirilova and Others v. Bulgaria Бащата на жалбоподателя е притежавал къща с двор в гр. София.  През 1978 г. тя е отчуждена за изграждането на жилищна сграда на основание чл. 98, ал. 1 от ЗТСУ. Със заповед по чл. 100 от…

Kovacheva v. Bulgaria (Application no. 2423/09),10 november 2016 Жалбоподателката е била един от съсобствениците на къща с двор в град Троян.  С решение на кмета от 15 март 1983 г. имотът е отчужден на осн. чл. 98, ал. 1 ЗТСУ за изграждане на жилищни и административни сгради, срещу което общината се задължава да я компенсира с тристайно жлище в сграда, която тя е трябвало да построи. Със  заповед от 27 март 1990 г. на основание  член 100 от ЗТСУ кметът определя…

Kalev v. Bulgaria(Application no. 9464/11),10 November 2016 /решението е постановено от комитет от трима съдии/ Решение, подобно на делата Kirilova and Others v. Bulgaria Бащата на жалбоподателя е притежавал къща с двор в София, които са били отчуждени с решение на кмета от 16 април 1987 година на осн. чл. 98, ал. 1 от ЗТСУ, с оглед изграждането сграда на посолство. Според решението  бащата на жалбоподателя следвало да  бъде обезщетен с двустаен апартамент, а жалбоподателят – с тристаен. Със заповед…

Kovachev v. Bulgaria(Application no. 65679/11) , 10 November 2016 /решението е постановено от комитет от трима съдии/ Решение, подобно на делата Kirilova and Others v. Bulgaria Жалбоподателят и брат му са били  съсобственици на къща с двор и гараж в Ямбол. С решение на кмета от 31 януари 1983 г. имотът е отчужден за  изграждането на жилищна сграда на осн. чл. 98, ал. 1 ЗТСУ, срещу което е предвидено да бъдат обезщетени с апартаменти в сграда, която общината се ангажира да построи, както и с гараж.…

Petrovi v. Bulgaria(Application no. 9504/09), 13 October 2016 /решението е постановено от комитет от трима съдии/ Решение, подобно на делата Kirilova and Others v.  Bulgaria Родителите на първия жалбоподател, притежавали част от къща в София. През 1986 г. къщата е отчуждена за изграждане на улица и жилищна сграда срещу задължението на общината да предостави като обезщетение  тристаен апартамент. С второ решение на осн. чл.100 от ЗТСУ кметът конкретизира местоположението на бъдещия апартамент и неговите размери, както и стойността му. Тъй като тя е…

Dobrodolska v. Bulgaria (Application no. 34272/09), 13 October 2016 /решението е постановено от комитет от трима съдии/ Решение, подобно на делата Kirilova and Others v. Bulgaria Майката на жалбоподателката е притежавала къща с двор в гр. Перник, отчуждени през 1978 г. по реда на ЗТСУ. В заповедта за отчуждаване е предвидено тя да бъде обезщетена с тристаен апартамент, а жалбоподателката – с двустаен такъв. През 2003 г. общината предоставя като обезщетение само един апартамент на майката. Жалбоподателката е принудена да заплати още  28…

Mihaylov v. Bulgaria (Application no. 50371/09), 13 October 2016 /решението е постановено от комитет от трима съдии/ Решение, подобно на делата Kirilova and Others v. Bulgaria Жалбоподателят е притежавал къща с двор, които са отчуждени през 1982 г. на основание чл. 98, ал. 1 от ЗТСУ за изграждане на жилищна сграда. В решението за отчуждаване е посочено, че като обезщетение общината се задължава да му предостави двустаен апартамент и гараж. Жалбоподателят никога не получава гаража си и през април 2008 г. подава жалба…

Raykova v. Bulgaria, (Application no. 5442/11), 13 October 2016 /решението е постановено от комитет от трима съдии/ Решение, подобно на делата Kirilova and Others v. Bulgaria Съпругът на жалбоподателкатка купува   къща с  двор и гараж, които през юни 1985 г. са отчуждени на основание ЗТСУ за изграждане на училищна сграда. В заповедта за отчуждаване се предвижда собственикът да бъде обезщетен с 4-стаен апартамент и гараж в жилищна сграда, която общината се задължава да построи. Със заповед, издадена на осн. чл. 100 от ЗТСУ(която…

Kostov v. Bulgaria (Application no. 3851/13),16 march 2017 Бащата на жалбоподателя е притежавал съсобствен парцел с къща в гр. София, която е отчуждена през 1981 г. за изграждане на жилищна сграда, срещу предоставянето на тристаен апартамент, чието местоположение и квадратура от 109 кв.м. е определено с отделна заповед през 1987 г. През 1990 г. Столична община го настанява временно в оборотно жилище, което е собственост на държавната фима, на която е възложено строителството на жилищната сграда.…

Bozhilovi v. Bulgaria (Application no.9051/18), 15 march 2022 Решение на Комитет Казус, подобен на Kirilova and Others v. Bulgaria (nos. 42908/98 and 3 others, 9 June 2005) Жалбоподателите са майка и син.  Техният общ наследодател е бил собственик на къща в централната част на гр. София, в която семейството е живяло до 1985 г., когато имотът е отчужден за благоустройствени мероприятия на основание ЗТСУ. През юли същата година е издадена заповед за настаняване на семейството…