Tag

плащане на глоби

Browsing

Konstantin Stefanov v. Bulgaria (Application no. 35399/05), 27 October 2015 Жалбоподателят е адвокат, който е бил посочен за служебен защитник от Пловдивската адвокатска колегия по искане на районния съд по наказателно дело.В писмото на колегията до жалбоподателя са посочени неговите задължения като адвокат, а наред с това той е информиран, че съгласно чл. 44 от Закона за адвокатурата на него му се дължи възнаграждение, което не трябва да е под минималните такива, определени в съответната наредба,  в…

advokatНе са нарушени правата на адвокат поради наложената му глоба от националния съд заради отказа да изпълни  функцията на служебен защитник, ако не му бъде фиксирано предварително адвокатското възнаграждение в определението за назначаването му.