Tag

позитивни задължения

Browsing

Vasileva v. Bulgaria(Application no. 23796/10), 17 March 2016 /не е установено нарушение/ През 2000 г. на жалбоподателката е поставена диагноза карценом на лявата гърда и е извършена мастектомия.. През 2002 г. тя почувствала болки в лявата гръдна област, поради което са й  направени няколко сцинтиграфии и  компютърни томографии, както и една радиография. Разчитането им  показва съмнения за метастази  ту в шестото, ту в осмото или деветото ляво ребро.  Комисия от петима лекари препоръчва да й бъде извършена…

Mileva et autres c. Bulgarie (requêtе nos 43449/02 et 21475/04)   25 novembre 2010 Всички жалбоподатели живеят в два входа на  U-образен жилищен блок в центъра на София. През месец май 2000 г., фирма наела апартамент на партерния етаж във вход „Б“ в блока, под апартамента на сестри Милеви ,който е превърнат в компютърен клуб  без да е получила необходимите разрешителни. През месец март 2002 г. клубът се премества в апартамент, разположен срещу първоначалния, отново на…

Aneva and Others v. Bulgaria (applications nos 66997/13, 77760/14 et 50240/15), 6 Avril 2017 /по отношение на третата жалба не е установено нарушение/ Решението е постановено по три самостоятелни жалби, по всяка от които един от двамата родители е ограничен или не успява да осъществява контакти с детето си, макар и да има постановено съдебно решение по отношение режима на взаимоотношенията  между тях. Първата жалба е депозирана от името на майката и на детето й, което след…

Yonchev v. Bulgaria (Application no. 12504/09), 7 december 2017 Жалбоподателят като полицейски служител участва в няколко задгранични мисии. През 2001 г. по повод предстоящо включване в нова мисия, се налага той да премине психологически тест в Института по психология на МВР, след което е информиран, че резултатът е отрицателен и той не е включен в мисията. Той оспорва тази оценка пред директора на института, но последният го информира писмено, че по време на самата процедура той…

Case of M.P. and Others  v. Bulgaria   (Application no 22457/08) 15 novembеr 2011 Оплакванията на тримата жалбоподатели (бащата, неговият малолетен син и бабата по майчина линия на детето) са свързани с неефективността и прекомерната продължителност на проведеното и впоследствие прекратено наказателно производство за сексуална злоупотреба (блудство) срещу доведения баща на момченцето. Наред с това са повдигнати оплаквания и за недостатъчната помощ от страна  на властите (отдела за закрила на детето в съответната община), за да…

X et autres c. Bulgarie (Requête no 22457/16), 17 janvier 2019 Жалбоподатели са петима италиански граждани – двама съпрузи и трите им осиновени деца(българчета) – едно братче и две сестри на 12, 10 и 9 години, които са живеели в Дом за деца, лишени от родителски грижи/ДДЛРГ/ .С решение на едноличен съдия жалбата на двамата осиновители в качеството им на такива е обявена за недопустима. Приети са  за разглеждане оплакванията само на трите деца, депозирани…

X et autres c. Bulgarie (Requête no 22457/16), 17 janvier 2019 Жалбоподатели са петима италиански граждани – двама съпрузи и трите им осиновени деца(българчета) – едно братче и две сестри на 12, 10 и 9 години, които са живеели в Дом за деца, лишени от родителски грижи/ДДЛРГ/ .С решение на едноличен съдия жалбата на двамата осиновители в качеството им на такива е обявена за недопустима. Приети са  за разглеждане оплакванията само на трите деца, депозирани…

Case of  Hristozov and Others v. Bulgaria (Applications nos 47039/11 and 358/12),13 November  2012 Жалбоподатели са 10 граждани, заболели от различни форми на рак в терминален стадий, четирима от които са починали след регистрирането на жалбите им. С решение от 21 февруари 2012 г. жалбата по повод претендираните нарушения на чл. 2, 3, 8 и 13 е обявена за допустима, а по  оплакването за нарушение на чл. 14 – за недопустимo. Жалбоподателите, които са приложили всички традиционни и разрешени…

Y v. Bulgaria (Application no. 41990/18), 20 February 2020 На 10 юли около полунощ, на слабо осветено място в покрайнините на София жалбоподателката е нападната и изнасилена. Тя веднага се обажда на полицията и започва разследване. Събрани са доказателства от местопрестъплението, назначена е ДНК експертиза, извършено е медицинско изследване, което установява насилствено съвокупление. На следващия ден тя дава описание на предполагаемия нападател и така е идентифициран като потенциален извършител г-н Х, който живеел наблизо до…

Y v. Bulgaria (Application no. 41990/18), 20 February 2020 На 10 юли около полунощ, на слабо осветено място в покрайнините на София жалбоподателката е нападната и изнасилена. Тя веднага се обажда на полицията и започва разследване. Събрани са доказателства от местопрестъплението, назначена е ДНК експертиза, извършено е медицинско изследване, което установява насилствено съвокупление. На следващия ден тя дава описание на предполагаемия нападател и така е идентифициран като потенциален извършител г-н Х, който живеел наблизо до…

Affaire Iliya Petrov c. Bulgarie (Requête no 19202/03), 24 avril 2012 През 1996 г. жалбоподателят получил сериозни увреждания, когато бил на 11 – годишна възраст в резултат на тежък инцидент – удар от електрически ток от необезопасен трансформатор, намиращ се в близост до детски парк недалеч от жилищния район, където е живеел. Той повдига оплаквания за това, че националната съдебна система не е успяла да идентифицира длъжностните лица и съответните учреждения, които носят отговорност за този инцидент…

Affaire M.N. c. Bulgarie (requête no 3832/06), 27 novembre 2012 На 4 октомври 1994 г.  жалбоподателката, която била тогава на 14 години, била изнасилена от четирима  младежи. Незабавно след случилото се тя заедно с родителите си подала жалба в полицията в гр. Карлово, в която  посочила имената на трима от насилниците. На следващия ден била прегледана от съдебен лекар, който установил редица наранявания по цялото тяло, в областта на половите органи и разкъсване на химена. В дните…

Affaire M.N. c. Bulgarie (requête no 3832/06), 27 novembre 2012 На 4 октомври 1994 г.  Жалбоподателката, която била тогава на 14 години, била изнасилена от четирима  младежи. Незабавно след случилото се тя заедно с родителите си подала жалба в полицията в гр. Карлово, в която  посочила имената на трима от насилниците. На следващия ден била прегледана от съдебен лекар, който установил редица наранявания по цялото тяло, в областта на половите органи и разкъсване на химена. В дните…

Case of P.M. v. Bulgaria(Application no. 49669/07), 24 January 2012 Жалбата е по повод прекомерно бавното разследване на случай на изнасилено 13-годишно момиче от 17-годишен младеж и опит за изнасилване и побой от друг 21-годишен младеж. Престъпленията са извършени гр. Стара Загора през март 1991 г. по време на парти в дома на втория и само пристигането на неговата майка преустановява настъпването на по-сериозни последици. Въпреки че самоличността на двамата насилници е установена веднага и са…

Case of Yordanova et autres v. Bulgaria (Application no.  25446/06), 24 April 2012 Жалбата е свързана с опитите на Софийската голяма община да изсели  настанилите се в кв. „Баталова воденица” роми. Жалбоподатели са 23 лица от общо 250-те живеещи в района. Те обитават незаконно изградени постройки в район без всякаква инфраструктура, вода и електричество. Жалбоподателите твърдят, че ако властите изпълнят заповедта за изселването им, издадена от кмета през септември 2005 г., те биха нарушили правата им по…

Vasil Hristov v. Bulgaria (Application no. 81260/12,)16 June 2015 Жалбата е по повод неефективно разследване за причинена средна телесна повреда. На 13 юни 2002 г. жалбоподателят, неговият син и брат му са били нападнати от група лица на автобусна спирка с метални пръти и бухалки В резултат на това на г-н Христов е причинена мозъчно-черепна травма с временна опасност за живота. Приет е в болница в  безсъзнание с травматични увреждания и счупен череп, където престоява няколко дни. Досъдебното производство е…

Z v. Bulgaria(Application no. 39257/17), 28 May 2020 Жалбоподателката, чиято самоличност е запазена в тайна по нейно искане, е британска гражданка, родена през 2001 г. и живее в село в Ямболска област. На 25.02.2015 г., когато е на възраст 13 г. и 4 месеца, тя приема поканата на своя по-голяма приятелка С.(на 16 г.), също британска гражданка, да преспи у тях в съседното село. Родителите на  С. щели да бъдат в къщата. Бил поканен и приятелят…

Z v. Bulgaria(Application no. 39257/17), 28 May 2020 Жалбоподателката, чиято самоличност е запазена в тайна по нейно искане, е британска гражданка, родена през 2001 г. и живее в село в Ямболска област. На 25.02.2015 г., когато е на възраст 13 г. и 4 месеца, тя приема поканата на своя по-голяма приятелка С.(на 16 г.), също британска гражданка, да преспи у тях в съседното село. Родителите на  С. щели да бъдат в къщата. Бил поканен и приятелят…

Behar and Gutman v. Bulgaria   (Application no. 29335/13), 16 february 2021 През януари 2006 г. жалбоподателите и шестнадесет други лица, както и шестдесет и шест неправителствени организации предявяват искове на осн. чл. 5 от Закона за защита от дискриминация /ЗЗД/ срещу Волен Сидеров – лидер на политическа партия „Атака“.  Те твърдят, че редица публични изявления, направени от него, представляват тормоз и подбуждане към дискриминация срещу роми, турци, евреи, католици и сексуални малцинства. Жалбоподателите посочват, че…

Budinova and Chaprazov v. Bulgaria   (Application no12567/13), 16 february 2021 През януари 2006 г. жалбоподателите и шестнадесет други лица, както и шестдесет и шест неправителствени организации предявяват искове на осн. чл. 5 от Закона за защита от дискриминация /ЗЗД/ срещу Волен Сидеров – лидер на политическа партия „Атака“.  Те твърдят, че редица публични изявления, направени от него, представляват тормоз и подбуждане към дискриминация срещу роми, турци, евреи, католици и сексуални малцинства. Жалбоподателите посочват, че всеки…