Архив

Статии по ключова дума: ‘порнографията’

Уредба на порнографията в законодателството и правната доктрина – минало, настояще и бъдеще

Статията е публикувана в сп. „Правна мисъл“, година ХХХІV, 4/1993г.

1  2

3  4

5  6

7  8

9

Порнографията и децата

Публикация в сп. “Обществено възпитание” бр. 4/157/ 1993г.
Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Главна прокуратура на РБ
гл. редактор: Ангелина Дичева
ред.колегия:
проф.Тамара Хинова
проф. Христо Христозов
зам.гл.ред.:
Цоньо Цонев
Павлина Попова