Tag

права на човека

Browsing

NIPОт 20 до 22 април 2015 г. в столицата ще се проведе Вторият форум за правосъдие по инициатива на Националния институт за правосъдие /НИП/. Той се организира в рамките на проекта „Повишаване капацитета на съдебната система и обучение по Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи“ по Норвежкия финансов механизъм.

ЗVigeninаседание на Националния контролен механизъм по правата на човека Първото заседание на Националния контролен механизъм  по правата на човека[1] /създаден с решение на Министерския съвет от 18 декември 2013 г./ се състоя на 30 май 2014 г. в МВнР и бе председателствано от Министъра на външните работи г-н Кристиян Вигенин. На него присъстваха представители на изпълнителната власт/от Министерството на правосъдието, на вътрешните работи, на транспорта и здравеопазването/, на редица държавни агенции и други независими институции, като Държавната агенция за бежанците, Държавната агенция за закрила правата на децата, Националната комисия за борба с трафика на хора, Комисията за защита от дискриминация, Агенцията за хора с увреждания, Агенцията за социално подпомагане, Омбудсманът, говорителят на Висшия съдебен съвет, както и редица неправителствени организации, сред които и Фондация „Български адвокати за правата на човека”.

ПОЛЕЗНИ ЛИНКОВЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА  КОНВЕНЦИЯТА, ЗА ПОПЪЛВАНЕТО НА ФОРМУЛЯРА НА ЖАЛБА И РАБОТАТА НА СЪДА

На платформата на Европейския съд по правата на човека  http://www.echr.coe.int има специална страница, посветена на жалбоподателите, на която могат да бъдат прочетени редица важни документи и инструкции, които са преведени на всеки един от езиците на държавите-членки на Съвета на Европа, включително и на български език. Много често обаче необходимите материали и информация са трудно откриваеми дори и за хората, които често влизат в този сайт. За  улеснение на всеки, който би желал да научи повече или да си изтегли Конвенцията, формуляр на жалба или др.п.,  посочвам линкове към съответния материал, който е в превод на български език .