Tag

правила за попълване на жалба до Страсбург

Browsing

application form-1Наскоро Европейският съд по правата на човека публикува на своята страница кратък доклад относно  практическите последици от едногодишното прилагане на изменения чл. 47 от Правилата на Съда през 2014 г., свързан с попълването на новия формуляр на жалба.

От получените 52 758 жалби 12 191 или 23% не са били попълнени в съответствие с   този текст. Поради това, че  не отговарят на изискванията, те  съответно не са приети и не са регистрирани. Основанията за отхвърлянето им са обобщени в самостоятелен документ на следните страници:

http://www.echr.coe.int/Documents/Applicant_common_mistakes_FRA.pdf

http://www.echr.coe.int/Documents/Applicant_common_mistakes_ENG.pdf

pravosadie - 3Промени в Правило 47

На 1 януари 2014 г. ще влязат в сила промени в Правилата на Съда, отнасящи се до изискванията към жалбоподателите, които имат намерение да сезират Европейския съд по правата на човека. Целта им е да подпомогнат и повишат ефективността на Съда при обработването и решаването на жалбите.