Tag

Правила на Съда

Browsing

ekpchНа 14 ноември 2016 г. на Пленарно заседание на Европейския съд по правата на човека (т.е. Съдът е заседавал в пълния си състав) са изменени чл. 110 (стар чл. 103) и чл. 111 (стар 110) от Правилника на Съда. Те касаят процедурата по промяна на текстове от този правилник, които са насочени да я направят по-прозрачна и демократична. Досега от Секретариата на Съда уведомяваха официално за поредните изменения в правилата. От 14 ноември 2016 г. всяка една промяна в текстовете преди да бъде приета с мнозинство от повече от половината от пленарния състав на Съда, трябва да бъде предшествана от редица действия.


Rules of the curt-5Информация за нови промени в Правило 47

 На своето пленарно заседание, проведено на 6 май 2013 г., Европейският съд по правата на човека е приел изменения в Правилата на Съда. Правило 29 /за съдията ad hoc/ ще влезе в сила на 1 юли, както и няколко процедурни правила относно формирането на Голямо отделение и пр. На това заседание е гласувано изменение на Правило 47 ,което ще  влезе в сила от 1 януари 2014 г.  


Rules of the curtНови промени в Правилата на Европейския съд по правата на човека

На 1 май ще влязат в сила изменения в Правилата на Европейския съд по правата на човека. В общи линии те няма да се отнасят до процедурата по депозиране на жалби, а са свързани по-скоро с организацията на работа и функционирането  на самия съд. Промените визират чл.чл.8, 39, 54, 72, както и два нови текста – 18А и 27А.