Tag

право на обществото да бъде информирано

Browsing

Case  of  Yordanova and  Tochev  v. Bulgaria  (Application no. 5126/05) , решение от 2 октомври 2012 г. Жалбата е свързана с осъждането от българските съдилища  на главния редактор на в-к „Труд” и журналистката от същия вестник да заплатят сумата от 10 000 лв.  на бивш служител на МВР за публикация, основаваща се на официални изявления за водено срещу лицето досъдебно производство за извършени редица престъпления, свързани със злоупотреба със служебно положение (присвояване, неправомерно укриване и използване на служебни секретни документи).…

Това е изводът, който властите следва да си направят от постановеното на 21 февруари 2019 г. решение на Европейския съд за правата на човека след поредното осъдително решение по повод нарушената презумпция за невиновност по делото Lolov et autres c. Bulgarie (requête n o 6123/11).

Дали обаче официалните институции и държавните служители в тях ще вземат под внимание заключенията на този наднационален и високоуважавен и авторитетен орган и ще се постараят да избегнат подобни непремерени официални изявления, е въпрос, чийто отговор е непредсказуем.