Tag

право на справедлив процес – административно правораздаване

Browsing

Delin v. Bulgaria (Application no. 62377/16), 6 december 2018 /решение на Комитет/ От 1998 г. и до 2013 г. жалбоподателят заема различни длъжности в териториалното поделение на Държавна агенция „Национална сигурност“/ДАНС/в Благоевград. Поради особения характер  на професията на него периодично  му е издавано разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на достъп „строго секретно“. На 20.11.2013 г. на жалбоподателя е връчен документ за отнемане на разрешение за достъп до класифицирана информация, макар че срокът…

Affaire  Radeva c. Bulgarie  (Requête no 13577/05),решение от 3 юли 2012 г. Жалбоподателката подала молба да й отпуснат еднократна социална помощ за зъболечение до съответната  дирекция  „Социално подпомагане“ в гр. София, но получила писмен отказ поради това, че през същата година вече й била отпусната еднократна помощ за отопление. Този отказ бил оспорен по административен ред пред директора на Регионалната дирекция  „Социално подпомагане“ за София град . Той оставил без уважение жалбата. Този административен акт бил връчен…

Nedelchev  v. Bulgariа(application  no 30543/13), 8 June 2021 Жалбоподателят е бивш офицер от полицията. На 20 март 2010 г. полицейски патрул е получава сигнал от  нощен бар, в който началникът на полицията, находящ се там с приятели, заплашва и тормози персонала. Полицейският патрул изготвя протокол за инцидента. В следващите дни жалбоподателят събира докладите и разпорежда на служителите, които са били негови подчинени, да съставят нови такива, в които да опишат  по различен начин обстоятелствата, така…

Miryana Petrova v. Bulgaria (Application no 57148/08), 21 July 2016 Жалбоподателката е работила като системен оператор в Националната служба за сигурност /НСС/ от 1981 г. Характерът на нейната работа и преките служебни задължения съгласно длъжностната й характеристика, са били от такова естество, че тя е имала достъп до класифицирана информация. През 2002 г. влиза в сила Законът за защита на класифицираната информация /ЗЗКИ/, съгласно който Директорите на дирекции следва да предоставят отново такъв достъп на лицата,…

Справедлив процес БАПЧНа 30 октомври се проведе кръгла маса, на която бяха представени резултатите от двугодишното проучване на Фондация „Български адвокати за правата на човека“. То бе осъществено в рамките на проекта “Усъвършенстване на гаранциите за справедлив процес и ефективна защита от дискриминация в административното съдопроизводство”, финансиран по програма “Rule of law South East Europe”/Върховенството на закона за Югоизточна Европа“/  на фондация “Конрад Аденауер”