Tag

прилагане на ЕКПЧ на национално ниво

Browsing

Бъдещето на Европейския съд по правата на човека след конференцията в Брайтън и  задълженията на европейските държави

От 18 до 20 април тази година по инициатива на британското председателство на Съвета на Европа бе организирана конференция на високо равнище в Брайтън, Великобритания, посветена на проблемите на Европейската конвенция за правата на човека и оптимизиране работата на Съда. В рамките на съвсем кратък период от две години, след конференциите, организирани в Интерлакен, Швейцария (на 18-19 февруари 2010 г.) и Измир, Турция (на 26-27 април 2011 г.), това е третата по ред конференция, на която се обсъжда бъдещето на Съда под натиска на огромния брой жалби, постъпващи от  819-милионното население на 47-те държави-членки на Съвета на Европа.

Конференцията бе предшествана от редица подготвителни документи, за да стане възможно всяка една държава да обмисли и изрази своите предложения за евентуални промени в Конвенцията още преди провеждането й. Европейският съд от своя страна представи   предварително становище, прието от пленарния му състав на заседание от 20 февруари. Основните моменти от него бяха изложени в словото на  председателя на Европейския съд – сър Никълъс Браца .