Tag

причини за престъпността

Browsing

Статията е публикувана в месечното списание по въпросите на държавата, правото и управлението „Държава и Право“, бр.2, 1989г. ред.колегия: проф.Живко Миланов, главен редактор Атанас Илийков доц. Васил Гоцев Димитър Димитров доц. Иван Велинов Иван Мавров проф. Радка Радева Симеон Цаков Спас Мулетаров