Tag

Програма HELP

Browsing

  От април 2013 започва курсът по дистанционно обучение за усъвършенстване познанията на юристите в България относно изискванията за допустимост на жалбите до Европейския съд по правата на човека в Страсбург.  Обучението  e безплатно и  се организира по програма HELP на Съвета на Европа. То ще продължи 10-12 седмици.   Курсът ще бъде воден от адв. София Разбойникова  – председател на Управителния съвет на Фондация „Български адвокати за правата на човека”.

ПРОЕКТ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ В СФЕРАТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

На 11 и  12 април в  Страсбург бе проведена работна среща с представители на шест държави-членки на Съвета на Европа, измежду които е и България. Те са включени в един от проектите, насочени към обучение на адвокатите в материята, свързана с подготвянето на жалби до Европейския съд по правата на човека. Проектът е финансиран със средства от Human Rights Trust Fund. Историята на фонда датира от  март 2008 г., когато по инициатива на правителството на Норвегия е сключено споразумение със Съвета на Европа и Съвета на Европейската банка за развитие. По силата на това споразумение  със средствата на Норвежкото правителство (в размер на 1 млн евро) е основан „Доверителен фонд за правата на човека“ – Human Rights Trust Fund (HRTF). По-късно няколко държави се присъединяват към тази инициатива и даряват   средства на фонда – Германия, Холандия, Финландия и Швейцария. Основната му цел   е насочена към подкрепа усилията на държавите-членки на Съвета на Европа да създадат гаранции за спазване Европейската конвенция за правата на човека в собствените им страни; да бъде намален броят на явно недопустимите жалби, а чрез него –  да се повиши ефективността на Европейския съд по правата на човека.