Tag

продължителен период на несигурност

Browsing

zemed.zamiaНа 2 юни Европейският съд постанови поредното си решение, свързано с проблемите на земеделската реституцияCase of Nedyalkov and Others v. Bulgaria (Application no.44103/05)

Фактите по случая

Жалбата е по повод спор във връзка със земеделска земя, принадлежала на наследодателя на жалбоподателите, която през 1945 г. е била национализирана. През 1991 г., след приемането на ЗСПЗЗ те правят искане да им бъдат възсановени 15 000 кв.м.  земеделски земи в района на гр. Балчик.