Tag

Протокол 15

Browsing

Той бе открит за подписване на 24 юни 2013 г. и към настоящия момент под него са поставили подписите си 41 от 47-те държави –  членки. Протоколът засега е    ратифициран от 21 държави. На 20 ноември 2015 г. България стана 22-та страна, която със закон извърши ратификацията.

Протоколът ще влезе в сила едва след като всички държави – членки на Съвета на Европа, го подпишат и ратифицират .

Основната промяна, която се предвижда в него, е в условията за допустимост в чл. 35.

Протокол № 15 от Европейската конвенция

На 16 май 2013 г. Комитетът на министрите на Съвета на Европа прие Протокол № 15 към Европейската конвенция за правата на човека, с който се внасят промени в текста на самата Конвенция. Той ще бъде открит за подписване от държавите-членки на 24 юни 2013 г. Протоколът бе приет в изпълнение на решенията на конференциите на високо ниво, проведени в Интерлакен (на 18 и 19 февруари 2010 г.)  и в  Брайтън (на 26 и 27 април 2011 г.)


Council of EuropeСесия на Комитета на министрите на Съвета на Европа

На 16 май 2013 г. по време на 123-тата сесия на Комитета на министрите на Съвета на Европа бе приет Протокол № 15 на Европейската конвенция за правата на човека. В своята реч при приемането му  председателят на Съда, г-н  Шпилман увери всички присъстващи, че основната грижа на тази единствена по рода си международна институция, към която могат да се обърнат повече от 7 милиона души, за да получат правосъдие, е да гарантира ефективността на системата на Конвенцията. Той подчерта, че след влизането в сила на новия протокол 14 и въвеждането на фигурата на едноличния съдия са били постигнати много добри резултати, тъй като броят на разгледаните жалби се е увеличил с около 20 % и тази тенденция се запазва за първите 4 месеца на 2013 г.