Tag

работа по жалба

Browsing


Зад кулисите на творческата „кухня“

Това е все едно, че имам разпръснати безброй камъчета, от които трябва да наредя такава мозайка, че да се получи картина. Зависи кои от тях ще избера и къде ще ги поставя. Моят избор обаче ще има за своя пряка последица съдбата на хората, които са ми поверили случая си с надеждата, че като не са получили правосъдие в България, може би Европейският съд ще им го даде. В едни случаи се получава, в други – не, понякога успявам, друг път – не. Понякога вината е на Съда, друг път вероятно – моя. Нерядко е важно каква  картина съм избрала да  съставя от всички избрани от мен камъчета. В едни случаи са важни само нюансите, но в други –  изборът  ми на жанра – дали да бъде пейзаж или натюрморт – образно казано.