Tag

равенство на средствата, достъп до съд

Browsing

Affaire Capital Bank AD c. Bulgarie(Requête no 49429/99), 24 novembre 2005 Съдът намира, че  решението на съдилищата да приемат констатацията на БНБ за обявяването на банката в неплатежоспособност без да я подложат на някаква критика или обсъждане, съчетано с липсата на каквито и да било средства за надзор (като назначаване на експерти, например) върху тази констатация в производство по пряк съдебен контрол, не е било обосновано и е нарушило принципа за равенство на средствата в процеса. Второто…