Tag

разумен срок – наказателни аспекти

Browsing

Arabadzhiev and Alexiev v. Bulgaria(Application no 20484/05), 21 December 2010 Срещу жалбоподателите са повдигнати  обвинения в хулиганство   на 3 и на 10 октомври 1994 г. До 2002 с. делото е без движение. Обвинителният акт е внесен в съда през 2003 г. На 18 ноември 2004 г. районният съд одобрява сключването на съдебно споразумение между жалбоподателите и прокуратурата и прекратява производството. Европейският съд  отбелязва, че настоящото дело не е сложно и няма основание да се смята, че…

Nachev v. Bulgaria (Application n 27402/05), 21 December 2010 /решение на комитет/ На 22 март 1993 г. жалбоподателят, който по това време работи като въоръжена охрана на оранжерия, след спор с лицето С. Г., клиент на оранжерията, прострелва последния в гръдния кош в присъствието на голям брой свидетели. Същия ден той доброволно отива в полицията, разказва за инцидента и предава оръжието си. На 29 март 1993 г. е образувано предварително разследване за причиняване на лека…

Kostov et autres c. Bulgarie (requête no 35549/04),   16 decémbre 2010 Жалбоподателите са трима български граждани,  обвинени за кражба на селскостопански животни, чието наказателно производство продължава от октомври 1992 г. до април 2004 г., когато приключва със сключване на споразумение. Забавянето от 10 г. е във фазата на досъдебното производство. Съдът отбелязва, че през дълги периоди от време (ноември 1997 – февруари 1998 г., март 1998 – януари 2002 г.) производството стои в мъртва точка,…

Atanasov c. Bulgarie (requête n°19315/04)   9 decémbre 2010 На неуточнена дата през 1996 г. започва разследване за убийство и изнудване. На 19.06.1997 г. жалбоподателят получава призовка и му е повдигнато обвинение, като е определена мярка за неотклонение „подписка“. На 1 юли 1997 г. следователят преценява, че пет други неидентифицирани лица са действали като съучастници и някои от тях не са открити. При тези условия той предлага на Окръжния прокурор от Хасково да прекрати наказателното производство и…

Ivanov c. Bulgarie (requête no 27776/04) 25 novembre 2010 /решение на комитет/ Съдът намира нарушение на  правото на справедлив процес в разумен срок във връзка с прекомерната продължителност на досъдебното производство по чл. 219 НК, продължило от октомври 1997 г. до 21 април 2004 г., когато с постановление на прокуратурата процедурата е прекратена поради настъпването на давност. Съдът установява, че през значителни периоди от време (ноември 1997 – май 2001 г., юни 2002 – април…

Case of Angelov and Others v. Bulgaria (Application no. 43586/04),   4 November 2010 Нарушение на разумния срок на наказателно производство с продължителност от май 1992 г. до юни 2004 г. Европейският съд отказва да прекрати производството на основание депозираната едностранна  декларация от Правителството поради прекомерно ниските обезщетения, които последното предлага с признанието за допуснатите нарушения на Конвенцията – 500 евро. Вместо това с решението са присъдени по 3 500 евро на всеки един от четиримата жалбоподатели.…

Case of Rumen Georgiev  v. Bulgaria (Application no.  27240/04),   14 October 2010 Нарушение на правото на справедлив процес в разумен срок  в наказателното производство, продължило от  22.09.1993 г., когато жалбоподателят е бил разпитан за пръв път и признава, че е участвал в престъплението, до  07.04.2004 г., когато е одобрено споразумение между жалбоподателя и прокуратурата.  Съдът не приема твърдението на Правителството, че началният момент за отброяване на разумния срок е 6 август 2002 г., когато е…

Case of  Doron v. Bulgaria (Application no.   39034/04) ), 14 October 2010 /решение на комитет/ На 7 март 1994 г. жалбоподателят е обвинен в подпомагане и подбудителство при длъжностно присвояване в особено големи размери. В хода на производството обвинението е изменяно. В крайна сметка то приключва с оправдателна присъда, оставена в сила от ВКС на 24.06.2004 г. Съдът приема, че делото е относително сложно, като първоначално са повдигнати обвинения срещу няколко лица, разпитани са редица…

Yankov and others  v. Bulgaria (Application no 4570/05),   23 September 2010 Нарушение на правото на справедлив процес в разумен срок  в наказателното производство /продължило от  август-септември 1993 до ноември 2004 г./  по отношение на трима от петимата жалбоподатели. За начало на периода се взема предвид разпитът на жалбоподателите пред полицията през  1993 г. Във връзка с нарушението на чл. 6§1 Съдът установява нарушение и на чл. 13 поради липсата на ефективно вътрешноправно средство за защита.

Konovski c. Bulgarie (requête no 33231/04),   2 septembre 2010 Съдът констатира, че е нарушено правото на справедлив процес в разумен срок, тъй като  срещу жалбоподателя се е водело наказателно производство в продължение на 12 години без то да  излезе от стадия на досъдебното производство,  като за дълги периоди от време трикратно не са извършвани каквито и да е процесуално-следствени действия. Във връзка с нарушението на чл. 6§1 Съдът установява нарушение и на чл. 13 поради липсата на…

Maxim Dimitrov c. Bulgarie (requête nº 36552/03),   7 janvier 2010 На 21 юни 1996 г. полицията прави обиск в дома на жалбоподателя във Варна и изземва документация. Жалбоподателят и четири други лица – T., С., A. и П., са задържани от полицията и обвинени от следовател от следствената служба във Варна в измама и присвояване на сумата от 3 717 000 стари лева  , престъпление, наказуемо по силата на член 212,ал. 3  от Наказателния кодекс.…

Gerdzikov v. Bulgaria (Application no. 41008/04),  4 February 2010 През 1992 г. жалбоподателят действа като синдик на земеделска кооперация. На неуточнена дата през 1993 г. срещу него започва предварително разследване от страна на полицията в Пазарджик. Разследването е по повод твърдения за безстопанствено управление на имуществото на кооперацията за периода между м. април и м. декември 1992 г. На 2 февруари 1993 г. полицията конфискува паспорта на жалбоподателя. През м. април 1993 г. и в началото на…

F.G. c. Bulgarie (requête  no 17911/03),   4 March 2010 Жалбоподателят е информиран за образуваното наказателно производство срещу него на 21 октомври 1996 г. на основание на грешки в управлението на хотелската база на публично предприятие, което той оглавява като директор през периода 1990 – 1995 г.На 8 декември 1997 г. жалбоподателят е привлечен като обвиняем за неполагане на достатъчно грижи в управлението на публично имущество, причиняващо значителни щети – престъпление по член 219 от НК…

Rangelov et Stefanov c. Bulgarie (requête n° 23240/04),  1 avril 2010 На 8 и 10 ноември 1993 г. са образувани три наказателни производства срещу неизвестни извършители за три кражби от моторни превозни средства.  На 10 ноември 1993 г. първият жалбоподател, г-н С. Рангелов, е разпитан и признава, че е участвал в извършването на престъпленията. На следващия ден, 11 ноември, вторият жалбоподател, г-н Р. Стефанов, също е разпитан и също признава. Разпитани  са и други две лица.  На…

Stefanov et Yurukov c. Bulgarie (requête n° 25382/04), 1 avril 2010 На 18 юни 1993 г. е разбита кола и са откраднати няколко вещи. Малко след това полицията арестува жалбоподателите и ги завежда в полицейско управление. Там те признават, че са извършили престъплението и са дали обяснения за начина, по който са действали. В същия ден жертвата на престъплението е разпитана. На 29 юли 1993 г. е образувано предварително производство  срещу жалбоподателите за кражба на…

Kostov et Yankov c. Bulgarie (requête no 1509/05), решение от 22 avril 2010 На различни дати през 1991 г. е образувано наказателно производство срещу жалбоподателите и четири други лица. Те са обвинени в кражба на автомобилна гума. Обвинителният акт срещу тях е внесен в съда на 29 юни 1992 г.  На 3 декември 1992 г. Пловдивският окръжен съд връща делото на разследващите органи, като установява процесуални нарушения.  До септември 1998 г., когато един от обвиняемите е разпитан,…

Case of Filipov v. Bulgaria (Application no 40495/04), 10 June 2010 На 22 юли 2000 г. жалбоподателят и още едно лице са обвинени в изнудване. Следствените действия продължават до 7 юни 2001 г., когато прокуратурата внася обвинителен акт в Пловдивския окръжен съд за изнудване, незаконно притежаване на огнестрелни оръжия и вещно укривателство. Пловдивският окръжен съд провежда седемнадесет съдебни заседания, насрочени през интервали от един до пет месеца, като последните две са насрочвани през периоди от…