Tag

разумен срок на произнасяне

Browsing

Gavrail Yosifov v. Bulgaria (Application no. 74012/01),  6 November 2008 Жалбоподателят бил задържан на  19 ноември 1996 г.  по подозрение в извършване на поредица от кражби, някои от  които сам, а други – в съучастие. Той е освободен под гаранция на 30 септември 1997 г. С присъда от 7 декември 1998 г. Софийският районен съд  осъжда жалбоподателя на три години лишаване от свобода, както и да плати обезщетение за нанесените вреди на гражданския ищец. Съдът не се произнася по…

Kolevi v. Bulgaria (Application  no 1108/02),   5 november 2009 Съдът установява нарушение на чл. 5§3, тъй като жалбоподателят е бил изправен пред съдия едва 5 дни и 8 часа след ареста му на 20 юни 2001 г., без правителството да твърди, че не е било възможно това да бъде сторено по-рано. Прокурорското постановление за продължаване на задържането на г-н Колев за втори 72-часов период не съдържа обяснение защо не е било възможно да бъде отведен пред съдия от…

Koriyski c. Bulgarie (Requête no 19257/03),  26 novembre 2009 Предварителното задържане на жалбоподателя, заподозрян в кражба на лек автомобил (чл. 5 § 1 c) от Конвенцията), е продължило от 20 април 2001 до 23 юни 2004 г., или  3 години и 2 месеца. Жалбоподателят не оспорва наличието на обосновано подозрение и Съдът не вижда основание да стигне до различно заключение. Съдът намира, че мотивите, с които българските съдилища са отхвърлили исканията на жалбоподателя за освобождаване – че…

Case of Kolev v. Bulgaria(Application no. 50326/99) 28 April 2005 Съдът приема, че продължителното лишаване на жалбоподателя от свобода (приблизително пет години), с изключение на периодите, през които е бил задържан поради неявяване в съда, не е било базирано на релевантни и достатъчни основания, тъй като властите не са се позовали на конкретни  факти и са разчитали изключително на законовата презумпция, основаваща се на сериозността на обвиненията. По отношение на вътрешното право и установената практика,…