Tag

резюмета на решения

Browsing

Решения на Европейския съд по дела срещу България
(резюмета)

Решения от 24 септември 2009 г.

1. AFFAIRE AGROMODEL OOD c. BULGARIE (Requête no 68334/01)
В своята жалба търговското дружество “Агромодел” ООД от гр. Русе повдига оплакване за това, че националните съдилища неоснователно са отказали да разгледат предявените искове за причинени вреди от страна на прокуратурата поради това, че дружеството не е внесло дължимата държавна такса.
2. AFFAIRE GEORGI YORDANOV c. BULGARIE (Requête no 21480/03)

В жалбата се повдига оплакване за нарушено право на личен живот поради подслушване на разговорите на жалбоподателя с неговия адвокат.