Tag

реституция по ЗВСОНИ

Browsing

На 2-ри юли бяха обявени решенията на Европейския съд по правата на човека по три мои дела: 1. CASE OF TSONKOVI v. BULGARIA (Application no. 27213/04) 2. CASE OF KIROVA AND OTHERS v. BULGARIA (Application no. 31836/04) 3. CASE OF PANAYOTOVA v. BULGARIA (Application no. 27636/04) По трите дела Европейският съд по правата на човека намира, че е налице нарушение на чл. 1 от Протокол 1 –  право на мирно ползване на собствеността . По първото…