Tag

свобода на сдружаване

Browsing

Case of Singartiyski and Otherss v. Bulgaria (no 48284/07), 18 October 2011 Case of  United  Macedonian Organisation Ilinden and  Ivanov  v.Bulgaria(2) (no 37586/04), 18 October 2011 Caseof United Macedonian Organisation Ilinden  and Otherss v. Bulgaria (no 2) (no 34960/04), 18 October 2011 Case of United Macedonian Organisation Ilinden – PIRIN et autres c. Bulgaria (no 2)(nos 41561/07 et 20972/08), 18 October 2011 Жалбоподатели по  жалбитe са една асоциация (ОМО „Илинден”) и една политическа партия (ОМО…

Жалбоподателите са двама братя, бизнесмени, които принадлежат към турската религиозна общност . През 2008 г. те създават и регистрират асоциация, чиято цел е интеграцията на населението от турския етнос. През юни 2009 г.  те решават да издигнат паметник върху терен, който е тяхна собственост, в с. Славяново, на българските и турските воини, загинали в руско-турската освободителна война 1877-1878 г. През юли 2009 г. Регионалната дирекция за строителен контрол спира строителството на паметника. По това време…

На 11 януари Европейският съд по правата на човека постанови поредните три решения, свързани с казуса на ОМО „Илинден“ – Kiril Ivanov v. Bulgaria (Application no. 17599/07);Yordan Ivanov and Others v. Bulgaria (Application no. 70502/13); United Macedonian Organisation Ilinden and Others v. Bulgaria (No. 3), (Application no. 29496/16)