Tag

сексуално наслие

Browsing

X and Others v. Bulgaria(Application no. 22457/16), 2 February 2021 Решение на Голямото отделение Жалбоподатели са  три деца –  едно братче и две сестри на 12, 10 и 9 години, които са изоставени от своята майка и са били настанени  в Дом за деца без родителски грижи в с. Страхилово, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново.  Жалбата е депозирана от техните осиновители – италианско семейство, което няколко месеца след пристигането им в Италия констатира от…

Y.P. c. Bulgarie (Requête no 23614/20), 17 mai 2022 /решение на Комитет/ Решението е класифицирано във второ ниво по значимост. Жалбата е по повод оплакване за извършено сексуално престъпление срещу девойка от ромски произход, ненавършила 14 години. През май 2015 г. нейната майка подава жалба в полицията, в която твърди, че дъщеря й е изнасилена от четирима мъже от техния квартал и посочва имената им. Същия ден те са разпитани, в домовете им е извършено…

Y.P. c. Bulgarie (Requête no 23614/20), 17 mai 2022 /решение на Комитет/ Решението е класифицирано във второ ниво по значимост. Жалбата е по повод оплакване за извършено сексуално престъпление срещу девойка от ромски произход, ненавършила 14 години. През май 2015 г. нейната майка подава жалба в полицията, в която твърди, че дъщеря й е изнасилена от четирима мъже от техния квартал и посочва имената им. Същия ден те са разпитани, в домовете им е извършено…

На 17 май Европейският съд постанови две нови решения по български жалби. Първото от тях е по делото Ali Reza c. Bulgarie (Requête no 35422/16), свързана с издадена заповед за експулсирането на иракски гражданин. В него е установено нарушение на чл. 5§1 f поради това, че в продължение на повече от седем месеца лицето е задържано в Дома за временно настаняване на бежанци в Бусманци без властите да предприемат каквито и да било мерки през първите 6 месеца, за да установят необходимите документи за експулсирането на лицето и така лишаването му от свобода е било неоправдано за по-голяма част от този период.