Tag

специален режим

Browsing

Petrov and Others v. Bulgaria(Applications nos. 31044/12 and 3 others), 21 june 2018 /решение на Комитет/ Жалбоподателите са четирима български граждани, първият от които изтърпява наказание лишаване от свобода за срок от 20 години, вторият – доживотен затвор, а   останалите двама – доживотен затвор без право на замяна. Всеки един от тях повдига оплаквания, свързани с лошите материални условия на живот в затворите, в които изтърпяват наказанието си – липса на санитарен възел в килията…

Iorgov c. Bulgarie (no 2) (requête no 36295/02), 2 septеmbre 2010 Жалбоподателят изтърпява наказание доживотен затвор без право на замяна в Плевенския затвор  и се оплаква, че то е нехуманно и деградиращо, а режимът, който се прилага,  е прекалено строг, липсва съдебен контрол и качеството на медицинските грижи е лошо, поради което е нарушено правото му по чл. 3. Съдът намира всички оплаквания за допустими, но неоснователни. Съдът анализира последователно всяко едно от оплакванията по…

Zhivko Gospodinov and Others v. Bulgaria (Applications nos. 34639/07 and 9 others), 26 October 2017 /Решение на Комитет/ /не е установено нарушение на чл. 13 във вр. с чл. 3/ Жалбоподателите са 10 български граждани, изтърпяващи наказание доживотен затвор (петима) или  доживотен затвор без право на замяна(петима) в различни български затвори – Белене, Бобов Дол, Варна, Враца, Пловдив и Стара Загора. Жалбите им са регистрирани през периода 2007 – 2013 г., но съгласно правило 42 § 1…

Simeonovi c. Bulgarie (Requête no 21980/04),решение на Голямото отделение, 12 may 2017 В решението си от 20 октомври 2015 г. Камарата установи нарушение на чл. 3. Голямото отделение препотвърди констатацията за допуснато нарушение на забраната за нечовешко отнасяне не само поради незадоволителните материални условия в местата за задържане и в местата за лишаване от свобода, но и поради твърде рестриктивния режим, на който са подложени лицата, осъдени на доживотен затвор без замяна. Позовавайки се на…

Case of Sabev v. Bulgaria(Application no. 27887/06),  28 May 2013 Жалбоподателят е осъден на наказанието „доживотен затвор без право на замяна“ при определен „специален режим“. След влизане на присъдата му в сила през 1999 г. той е преместен от Бургаския в Ловешкия затвор. През периода 2004-2006 г. жалбоподателят предявява три самостоятелни иска по чл. 1 от ЗОДОВ във връзка с лошите и нехуманни условия в затвора, свързани както с битовите условия там, така и със…

Manolov v. Bulgaria (Application no. 23810/05), 4 November 2014 През 1996 г. Кюстендилският окръжен съд постановява смъртна присъда по отношение на жалбоподателя във връзка с повдигнатото срещу него обвинение за  грабеж , придружен с убийство, както и за редица други насилствени престъпления. През 1999 г. Софийския апелативен съд потвърждава присъдата, поради влезлите в сила междувременно промени в НК от декември 1998 г. изменя наложената смъртна присъда с наказанието  доживотен затвор без право на замяна. От…

Harakchiev and Tolumov v. Bulgaria (Applications nos. 15018/11 and 61199/12), 8 July 2014 Двамата жалбоподатели са осъдени съответно на доживотен затвор без право на замяна   / за първия с влязла в сила присъда през 2004 г./ и на доживотен затвор със замяна  /за вторият  с присъда от 2000 г./ за извършени от тях въоръжени грабежи, придружени с  по две убийства. Г-н Харакчиев изтърпява присъдата си в Старозагорския затвор, а г-н Толумов – в Пловдивския. Те…

Dimitrov and Ribov v. Bulgaria(Application no. 34846/08), 17 November 2015 Жалбоподателите са задържани през 2001 г. по обвинение в убийство и са осъдени на доживотен затвор без право на замяна с  присъда, постановена от Бургаския окръжен съд през декември 2004 г., която е потвърдена от Апелативния съд и влиза в сила с решение на ВКС от януари 2008 г. Те изтърпяват наказанието си в Бургаския затвор при специален режим в килия с размери 1,5 на…

Case of  Radev v. Bulgaria(Application no. 37994/09),17 november 2015 Жалбата е депозирана от лице, осъдено на смърт през ноември 1989 г., чиято присъда не е била изпълнена поради наложения мораториум върху изпълнението на този вид присъди през 1990 г., а впоследствие след   отмяната на смъртното наказание през 1998 г. с нов Указ на президента на републиката наказанието му е заменено с доживотен затвор без право на замяна. В периода юни 1999 г. – 2004 г. той е…

Simeonovi c. Bulgarie (Requête no 21980/04), 20 octobre 2015 Жалбоподателят изтърпява наказание доживотен затвор без право на замяна за извършен  грабеж, придружен с убийство. Той  е задържан от специални полицейски части на 3 октомври 1999 г. в София и е транспортиран в Бургас, където престоява в следствения арест повече от пет месеца в незадоволителни битови условия – без легла , а нарове с 2-3 одеала, без   прозорци и светлина, получавана от  лампа, облицована с ламарина с…

Halil Adem Hasan v. Bulgaria (Application no no 4374/05), 10 March 2015 Жалбата е свързана с лошите условия в затвора на лице, изтърпяващо наказанието доживотен затвор без право на замяна, което във връзка с това повдига оплаквания за нечовешко и унизително третиране. Жалбоподателят е осъден през октомври 2000 г. на това наказание по повод извършен грабеж, придружен с убийство. Той изтърпява присъдата си последователно в затворите във Варна и в Ловеч. Неговите оплаквания са по…

Dimitar Angelov c. Bulgarie (requête no 58400/16), 21 Juillet 2020 Жалбоподателят изтърпява присъда доживотен затвор в Пазарджишкия затвор, където е бил преместен през 2013 г. Той повдига оплаквания за лошите материални условия там поради малкия размер на килията, липсата на санитарен възел и течаща вода. Наред с това той се оплаква, че самият специален режим,при който изтърпява присъдата, го изолира практически за 24 часа без той да може да работи или да учи. След  проведена…

daricnews.bgНа  21 юни  2018 г. Европейският  съд постанови три решения по десет  български жалби  –  Mihalevi v. Bulgaria(Application no. 63481/11); Petrov and Others v. Bulgaria(Applications nos. 31044/12 and 3 others);Gyoshev et autres c. Bulgarie(Requêtes nos 46257/11 et 4 autres), в които установи нарушения на различни текстове от Европейската конвенция за защита правата на човека.

В тях повдигнатите оплаквания са във връзка с нарушения, по които има предходни осъдителни решения срещу България. Ето защо Съдът е заседавал в състав от трима съдии. (т.н. комитет)


dojivoten z.Case of 
Radev v. Bulgaria(Application no. 37994/09)

В своето решение от 17 ноември Европейският съд за пореден път установи нарушение на забраната за нечовешко и унизително третиране по повод условията за изтърпяване на наказанието доживотен затвор в българските затвори.

zatvor Bobov dolНа 4 ноември 2014 г. Европейският съд постанови решение, в което установи две нарушения на чл. 3 от Европейската конвенция за правата на човека във връзка с оплакванията на затворник, осъден на доживотен затвор без право на замяна.

dojivoten zatvorДелото Харакчиев и Толумов – нов стандарт на наказателна политика

Наказанието доживотен затвор би било съвместимо с чл. 3 от Европейската конвенция, само, ако при постановяването му осъденият има яснота при  какви условия той би могъл да очаква, че тази негова присъда би била преразгледана.

Взети заедно, суровостта на условията на специалния режим, при който се изтърпява наказанието доживотен затвор и лошите материални условия в пенитенциарните заведения,представляват унизително и нечовешко отнасяне.