Tag

срок за депозиране на жалби

Browsing

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪД ПРЕДПРИЕМА ИЗВЪНРЕДНИ МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СВЕТОВНАТА ЗДРАВНА КРИЗА

Пресслужбата на Европейския съд по правата на човека съобщи на официалната  страница на съда, че предвид безпрецедентната   световна криза в здравеопазването и  вземайки  под внимание решенията на френските власти и решенията на Съвета на Европа,   предприема  редица изключителни мерки,изразяващисевследното:

Бъдещето на Европейския съд по правата на човека след конференцията в Брайтън и  задълженията на европейските държави

От 18 до 20 април тази година по инициатива на британското председателство на Съвета на Европа бе организирана конференция на високо равнище в Брайтън, Великобритания, посветена на проблемите на Европейската конвенция за правата на човека и оптимизиране работата на Съда. В рамките на съвсем кратък период от две години, след конференциите, организирани в Интерлакен, Швейцария (на 18-19 февруари 2010 г.) и Измир, Турция (на 26-27 април 2011 г.), това е третата по ред конференция, на която се обсъжда бъдещето на Съда под натиска на огромния брой жалби, постъпващи от  819-милионното население на 47-те държави-членки на Съвета на Европа.

Конференцията бе предшествана от редица подготвителни документи, за да стане възможно всяка една държава да обмисли и изрази своите предложения за евентуални промени в Конвенцията още преди провеждането й. Европейският съд от своя страна представи   предварително становище, прието от пленарния му състав на заседание от 20 февруари. Основните моменти от него бяха изложени в словото на  председателя на Европейския съд – сър Никълъс Браца .