Tag

субсидиарен механизъм

Browsing

Zdravka-2Измерения на диалога между Европейския съд по правата на човека и националните съдилища

На приключилия съвсем неотдавна първи „Форум по правата на човека“ един от основните доклади бе този на българския съдия в Европейския съд по правата на човека – г-жа Здравка Калайджиева. Той бе посветен на диалога между Съда в Страсбург и националните съдилища, разбиран като взаимодействие, зачитане, пряко прилагане на решенията на тази международна институция от съдиите в страните-членки по Конвенцията и/или иницииране на искания до Конституционните съдилища или до Парламентите. В своя доклад тя очерта няколко направления, в които се осъществява това взаимодействие.