Tag

съдебен контрол върху мярка за неотклонение, прекомерно задържане;

Browsing

Case of Tanko Todorov v. Bulgaria (Application no. 51562/99),  9 November 2006 На 12 декември 1997г. жалбоподателят е обвинен в убийство и задържан под стража. Веднага след това жалбоподателят е бил разпитан от следовател.  В присъствието на служебно назначен адвокат и след като е бил информиран за правото си да не дава свидетелски показания, жалбоподателят повтаря отново същите показания, които е дал предния ден и прави пълно самопризнание. Задържането на жалбоподателя е било потвърдено от прокурор…

Case of  Staykov v.  Bulgaria (Application no. 49438/99), 12 October 2006 Срещу жалбоподателя било повдигнато обвинение в извършването на убийство на осиновителката на свой приятел. Той бил задържан под стража в периода  23.12.1991 – 17.12.1998 г. Жалбоподателят многократно депозирал молби за промяна на мярката за неотклонение, които неизменно било отхвърляни с мотива, че обвинението срещу него е за извършено тежко престъпление. Съдът отбелязва, че при разглеждането на молбите на жалбоподателя за освобождаване, националните съдилища, очевидно основавайки…

Atanasov v. Bulgaria (Application no. 54172/00)   10 Jаnuary 2008 Жалбоподателят бил задържан под стража  на 19 март 1999 г. по разпореждане на следовател, потвърдено от прокурор, по обвинение в опит за умишлено убийство. Той трикратно подава молби за промяна на мярката за неотклонение. Първата му молба била разгледана и отхвърлена от окръжния съд 10 дни след депозирането й  с мотива, че той е извършил тежко умишлено престъпление и би могъл да попречи на хода на разследването, което…

Spas Spasov c. Bulgarie (Requête no 31646/02) ,  12 fevrier 2009 Жалбоподателят е бил задържан от 19 април 2001 г. (датата на ареста и задържането му от полицията, след което му е била наложена мярка за неотклонение задържане под стража) до освобождаването му на 14 март 2002 г., или 10 месеца и 23 дни. Съдът отбелязва, че полицаите, задържали жалбоподателя, са установили противоречия в първоначално изложената от него версия за фактите и че на следващия ден той действително…

Case of Kuibishev v. Bulgaria (Application no. 39271/98), 30 September 2004 Съдът установява три нарушения на чл. 5: 1. Нарушение на чл. 5§3 поради това, че мярката за неотклонение не е била взета от съдия, а прокурорът или следователят не са толкова независими, че да отговарят за стандартите на Конвенцията, регламентирани в чл. 5§3; 2. Нарушение на чл. 5§3 поради  продължителността на задържането под стража на жалбоподателя и пренебрегването от страна на държавните органи на задължението им…