Tag

трето правило на чл. 1 от Протокол 1

Browsing

 Togrul c. Bulgarie (Requête no 20611/10)  Жалбоподателят е турски гражданин, който живее в Истанбул (Турция). На 8 октомври 2008 г. той влиза с автомобил в България. На излизане на българо-турската граница български митнически служител му задава въпрос дали има нещо за деклариране и жалбоподателят отговаря утвърдително, като показва в брой сумата от  199 400 EUR в брой.Той пояснява, че сумата е от продажбата на автомобила и от изтеглени пари от банковата му сметка, като представя…

Apostolovi v. Bulgaria (application no 32644/09), 7 november 2019 Жалбоподателите са съпрузи. Едно от техните деца е с тежки вродени  увреждания, поради което му е определена  100% инвалидност. То се нуждае от  непрестанни медицински грижи и получава месечна инвалидна пенсия, която към 2008 г. е  164 лв. Случаят се отнася до запориране на банкови сметки и възбрана върху недвижимото имущество на семейството в хода на наказателен процес, започнал срещу съпруга за извършено от него престъпление…

Те не трябва да засягат в по-голяма степен от необходимото правата  на отделния индивид, независимо че срещу него е започнало наказателно преследване. Това е основната поука от постановеното на 7 ноември 2019 г. решение на Европейския съд по правата на човека по делото Apostolovi v. Bulgaria