Архив

Статии по ключова дума: ‘Фондация „Български адвокати за правата на човека“’

Декларация в подкрепа на Отвореното писмо на Съюза на съдиите в България

Фондация „Български адвокати за правата на човека“ разпространи Декларация, с която подкрепи позицията на Съюза на съдиите в неговото отворено писмо до Европейската комисия  във връзка с Механизма за сътрудничество и проверка.

В нея се посочва, че буди силно безпокойство безпардонната и груба намеса на българския министър-председател в работата на Висшия съдебен съвет. Самото му  явяване  на заседанието на ВСС е проява на явно неуважение към съдебната власт в България и  разделението на властите.  Продължи към пълния текст »

Анализ на ефективността на административния механизъм за обезщетяване по глава III а от ЗСВ /проучване на Фондация „Български адвокати за правата на човека“/

5 октомври, 2015 Няма коментари

BAPCHВ изпълнение на двете пилотни решения Фингър и Димитров и Хамънов от 1 октомври 2012 г. в България действа ново административно компенсаторно средство за защита срещу оплаквания за нарушения на правото на граждани и юридически лица на разглеждане и решаване на делото в разумен срок. Административното средство, регламентирано в Закона за съдебната власт, е част от новосъздадения национален механизъм за обезщетение и заедно с иска по чл. 2б от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди следва да предложи защита срещу бавно правосъдие, като гарантира на засегнатите лица наличието на ефективно средство на национално ниво по смисъла на чл. 13 от Европейската Конвенция за защита правата на човека и основните свободи .
Целта на проучването бе въз основа на анализа на практиката на Инспектората към Висшия съдебен съвет, Министерството на правосъдието и административните и гражданските съдилища да бъде оценена ефективността на новоприетите правни средства за защита и да бъдат формулирани препоръки за необходими промени на административния механизъм, включително чрез предложения за изменение на законовата и подзаконовата нормативна база и предложения за постановяване на тълкувателни решения от върховните съдилища. Продължи към пълния текст »

Укрепване на защитата на правата на човека

proektФондация „Български адвокати за правата на човека изпълнява проект под горното наименование, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Продължи към пълния текст »

Дискусионен клуб за правата на човека

19 март, 2014 1 коментар

BAPCHНа 8 март бе  дадено началото на проекта „Дискусионен клуб за правата на човека“ на Фондация „Български адвокати за правата на човека“, който се осъществява с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България“. Той е с продължителност от 18 месеца. Успешно завършилите курса ще получат сертификати от Фондация „Български адвокати за правата на човека“. Продължи към пълния текст »

Справедлив процес в административното правораздаване

30 октомври, 2013 Няма коментари

Справедлив процес БАПЧНа 30 октомври се проведе кръгла маса, на която бяха представени резултатите от двугодишното проучване на Фондация „Български адвокати за правата на човека“. То бе осъществено в рамките на проекта “Усъвършенстване на гаранциите за справедлив процес и ефективна защита от дискриминация в административното съдопроизводство”, финансиран по програма “Rule of law South East Europe”/Върховенството на закона за Югоизточна Европа“/  на фондация “Конрад Аденауер”   Продължи към пълния текст »

Юбилей на Фондация „Български адвокати за правата на човека“

29 октомври, 2013 Няма коментари

Двадесет години Български Адвокати за Правата на Човека

Двадесет години Фондация „Български адвокати за правата на човека“

На 28 октомври бе отпразнуван 20-ят рожден ден на Фондация „Български адвокати за правата на човека“, чието създаване по време почти съвпада с ратифицирането на Европейската конвенция за правата на човека за България. Продължи към пълния текст »

Информация относно решения на Съда в Страсбург и Съда в Люксембург

Електронен бюлетин

От началото на месец септември  Фондация „Български адвокати за правата на човека“ започна да подготвя електронен бюлетин „Съдебна практика по правата на човека“, в който представя накратко резюмета на постановени решения на Европейския съд по правата на човека не само срещу България, но и срещу други страни-членки на Съвета на Европа, а  така също и на съда на Европейския съюз в Люксембург . Продължи към пълния текст »