Tag

формален съдебен контрол

Browsing

C.G. and Others v. Bulgaria, (Application no. 1365/07), 24 April 2008 Първият жалбоподател – турски гражданин, се установява в България през 1992 г. През април 1996 г. той се жени за втората жалбоподателка – българска гражданка, а малко по-късно получава статут за постоянно пребиваване на територията ан стпраната. През същата година  им се ражда дъщеря – третата жалбоподателка.   До 2005 г. първият жалбоподател работи  като шофьор за дружество с ограничена отговорност в Пловдив. През юни 2005 г. директорът…

Kaushal et autres c. Bulgarie (requêtе no 1537/08), 2 septembre 2010 Жалбоподателят – индийски гражданин, се заселва в България през 1990 г., а през 1992 г. се жени за втората жалбоподателка. От брака им се раждат две деца през 1994 и 1998 г. На неуточнена дата получава разрешение за постоянно пребиваване, научава български език и започва свой бизнес. На 28 ноември 2005 г. директорът на Национална служба „Сигурност” на Министерството на вътрешните работи издава заповед…

Kolev c. Bulgarie (Requête no 36480/12), 16 november 2021 /решение на Комитет/ Жалбоподателят е бил полицай към времето на описваните събития. Той е бил дисциплинарно увалнен със заповед от 5 юли 2010 г. Мотивите са били, че е изпратил текстово съобщение на трето лице        , срещу което се е водело наказателно производство, че в неговия район  има полицаи от ДАНС. Тъй като телефонът на лицето е бил подслушван със СРС, съобщението е било прихванато. Жалбоподателят…

Pengezov c. Bulgarie(Requête no 66292/14),10 octobre 2023

Жалбата е по повод отстраняването от длъжност на магистрат поради образувано срещу него наказателно производство и неефективността на съдебния контрол, упражнен във връзка с това от страна на Върховния административен съд, който е приложил формални критерии и така е поставил жалбоподателя за неопределен период в ситуация на несигурност, макар че последиците върху личния му живот са били много сериозни както заради накърняване на репутацията му, така и заради лишаването му от възнаграждение за повече от две години.

На 19 юли 2018 г. Европейският съд по правата на човека установи нарушение на правото на справедлив процес по делото Aleksandar Sabev c. Bulgarie (Requête no 43503/08) поради отказа на Върховния административен съд да извърши самостоятелна преценка върху основателността на отнето разрешение за достъп до клисифицирана информация.