Архив

Статии по ключова дума: ‘формуляр за жалба’

Новият формуляр за жалба

21 февруари, 2014 Няма коментари

application formПрактически съвети за попълването на новия формуляр

Във връзка с новия формуляр на жалба, който е  във формат PDF и има  задължителна информация, която трябва да бъде представена по точно определен начин и същевременно съдържа някои ограничения, бих искала да  дам няколко практически съвета, основавайки се на собствената си практика. Продължи към пълния текст »

Нов формуляр за жалба до Европейския съд по правата на човека


Новият формуляр на жалба до Европейския съд по правата на човека вече е готов и е достъпен на български език /както и на всички други езици на държавите – членове на Съвета на Европа/. Той може да бъде изтеглен от страницата на Съда, ако се кликне на линка, посочен по-долу:

Продължи към пълния текст »

Формуляр на жалба до Европейския съд

28 януари, 2012 1 коментар

Voir Notice                                                                                                                                                                     Numero de dossier

See Notes                                                                                                                                                                         File – number

Вижте Обяснителната бележка                                                                                                                       Номер на досието

 

 

 

 

 

 

 

 

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

ЕВРОПЕЙСКИ  СЪД  ПО  ПРАВАТА  НА  ЧОВЕКА

Conseil de l’Europe – Council of Europe – Съвет на Европа

Strasbourg,France- Страсбург, Франция

 

REQUÊTE

APPLICATION

ЖАЛБА

présentée en application de l’article 34 de la Convention européenne des Droits de l’Homme,

ainsi que des articles 45 et 47 du Réglement de la Cour

under Article 34 of the European Convention on Human Rights

and Rules 45 and 47 of the Rules of Court

  Продължи към пълния текст »