Tag

чл. 38 от Конвенцията

Browsing

Katin Относно критерия ratione temporis и изясняването му в делото

JANOWIEC ET AUTRES vs RUSSIE (Requêtes nos 55508/07 et 29520/09)[1]

На 21 октомври  Голямото отделение на Европейския съд по правата на човека постанови своето решение по жалбите Яновиец и др. срещу Русия, образувано по повод гибелта на полски офицери през 1940 г. в  околностите на Катинската гора.